پاپ‌فا (popfa.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 103

عنوان فارسی : پاپ‌فا
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 00:00
خلاصه معرفی popfa.ir درج شده در الکسا
دانلود آهنگ جدید,دانلود آهنگ,سایت دانلود آهنک,دانلود آهنگ جدید ایرانی,دانلود آلبوم جدید,دانلود آهنگ شاد و غمگین,اهنگ

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت پاپ‌فا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت پاپ‌فا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 50 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 00:00
2 51 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 02:15
3 52 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 02:20
4 51 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 02:25
5 49 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 00:00
6 43 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 00:00
7 42 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 00:00
8 42 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 00:00
9 38 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 00:00
10 37 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 00:00
11 37 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 00:00
12 36 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 00:00
13 36 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 10:00
14 34 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 00:00
15 34 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 00:00
16 34 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 00:00
17 35 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 00:00
18 35 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 00:00
19 35 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 00:00
20 - شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 00:00
21 34 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 00:00
22 34 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 00:00
23 34 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 00:00
24 34 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 00:00
25 34 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 00:00
26 33 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 00:00
27 33 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 00:00
28 32 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 00:00
29 32 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 00:00
30 33 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 09:30
31 33 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 00:00
32 34 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 00:00
33 34 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 00:00
34 36 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 00:00
35 36 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 00:00
36 37 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 00:00
37 39 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 00:00
38 39 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 00:00
39 39 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 00:00
40 40 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 00:00
41 44 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 00:00
42 47 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 00:00
43 51 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 00:05
44 54 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 01:00
45 57 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 01:05
46 57 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 01:10
47 60 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 01:15
48 61 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 01:20
49 61 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 01:30
50 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 23:00
51 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 23:00
52 - سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 23:00
53 71 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 08:15
54 74 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 08:20
55 77 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 08:30
56 83 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 08:35
57 87 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 08:40
58 95 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 08:50
59 95 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 08:55
60 96 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 09:00
61 101 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 09:05
62 99 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 09:20
63 98 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 09:25
64 101 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 09:30
65 98 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 09:35
66 95 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 09:40
67 95 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 09:45
68 95 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 09:50
69 98 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 09:55
70 95 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 10:00
71 95 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 10:05
72 98 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 10:10
73 95 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 10:20
74 94 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 10:25
75 94 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 10:30
76 94 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 10:35
77 - شنبه 25 آبان 1398 ساعت 23:00
78 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 23:00
79 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 23:00
80 95 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 08:20
81 98 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 08:45
82 98 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 08:50
83 98 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 08:55
84 99 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 09:00
85 100 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 09:05
86 102 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 09:10
87 104 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 09:20
88 107 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 09:25
89 110 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 09:30
90 113 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 09:35
91 - شنبه 09 آذر 1398 ساعت 23:00
92 127 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 04:35
93 135 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 04:45
94 140 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 05:20
95 146 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 05:25
96 154 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 05:30
97 151 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 05:40
98 140 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 05:45
99 140 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 05:50
100 142 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 05:55
101 143 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 06:05
102 143 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 06:10
103 142 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 06:15
104 142 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 06:20
105 136 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 06:25
106 135 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 06:30
107 133 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 06:35
108 133 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 06:45
109 132 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 06:50
110 131 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 06:55
111 132 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 07:00
112 126 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 07:05
113 122 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 07:10
114 122 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 07:15
115 123 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 07:20
116 117 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 07:25
117 115 جمعه 06 دی 1398 ساعت 07:50
118 111 شنبه 07 دی 1398 ساعت 08:00
119 113 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 08:10
120 113 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 08:15
121 114 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 08:20
122 107 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 08:35
123 110 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 08:40
124 106 جمعه 13 دی 1398 ساعت 08:45
125 102 شنبه 14 دی 1398 ساعت 08:50
126 102 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 08:55
127 101 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 09:00
128 105 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 09:05
129 108 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 09:10
130 110 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 09:15
131 110 جمعه 20 دی 1398 ساعت 09:20
132 108 شنبه 21 دی 1398 ساعت 09:30
133 106 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 09:35
134 106 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 09:40
135 107 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 09:45
136 109 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 10:00
137 109 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 10:20
138 109 جمعه 27 دی 1398 ساعت 10:25
139 109 شنبه 28 دی 1398 ساعت 10:40
140 103 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 10:45
141 103 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 10:50
142 104 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 10:55
143 106 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 11:00
144 106 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 11:05
145 105 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 11:15
146 103 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 11:20
147 102 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 11:31
148 102 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 11:35
149 104 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 11:40
150 102 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 11:45
151 102 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 11:50
152 98 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 11:55
153 96 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 12:00
154 94 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 12:05
155 95 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 12:10
156 95 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 12:15
157 98 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 12:36
158 97 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 12:40
159 97 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 12:45
160 92 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 13:05
161 91 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 13:10
162 91 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 13:15
163 97 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 13:20
164 98 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 13:25
165 97 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 13:30
166 98 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 13:35
167 97 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 13:40
168 94 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 13:45
169 95 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 13:50
170 97 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 13:55
171 98 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 14:00
172 100 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 14:05
173 100 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 14:10
174 100 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 14:15
175 101 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 14:20
176 103 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 14:25
177 109 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 14:30
178 110 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 14:35
179 111 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 14:40
180 112 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 14:45
181 112 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 14:50
182 111 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 14:55
183 114 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 15:00
184 114 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 15:05
185 115 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 15:10
186 113 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 15:15
187 113 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 15:20
188 112 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 15:25
189 112 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 15:30
190 110 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 15:35
191 107 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 15:45
192 107 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 15:50
193 105 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 15:55
194 102 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 16:00
195 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 23:00
196 100 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 08:35
197 101 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 08:40
198 99 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 08:45
199 95 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 09:00
200 88 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 09:05
201 83 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 09:10
202 76 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 10:20
203 73 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 10:30
204 71 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 10:40
205 69 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 11:10
206 69 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 11:15
207 68 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 11:20
208 67 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 11:25
209 66 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 11:40
210 64 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 11:45
211 65 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 11:50
212 63 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 11:55
213 63 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 12:00
214 62 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 12:05
215 59 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 12:10
216 57 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 12:20
217 56 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 12:25
218 54 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 12:31
219 53 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 12:35
220 53 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 12:45
221 54 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 15:05
222 53 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 15:25
223 53 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 16:15
224 52 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 16:20
225 53 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 17:25
226 54 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 17:30
227 53 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 17:35
228 53 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 17:40
229 54 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 17:45
230 54 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 17:50
231 55 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 17:56
232 57 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 18:00
233 59 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 19:40
234 60 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 19:45
235 59 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 19:50
236 59 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 19:55
237 58 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 20:00
238 59 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 20:35
239 60 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 20:40
240 61 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 20:45
241 60 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 20:50
242 60 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 20:55
243 62 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 21:00
244 62 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 23:40
245 - یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 00:00
246 61 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 00:30
247 65 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 00:50
248 67 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 00:55
249 67 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 01:00
250 70 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 01:05
251 69 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 01:35
252 70 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 01:45
253 71 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 01:50
254 72 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 01:55
255 75 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 02:00
256 77 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 02:05
257 77 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 02:10
258 78 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 02:15
259 79 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 02:20
260 80 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 02:25
261 84 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 02:30
262 85 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 02:35
263 86 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 02:40
264 87 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 02:45
265 89 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 02:50
266 91 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 02:55
267 92 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 03:00
268 92 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 03:05
269 92 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 03:10
270 93 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 03:15
271 96 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 03:20
272 95 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 03:25
273 97 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 03:30
274 100 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 03:35
275 103 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 03:45
276 104 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 03:50
277 103 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 04:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.