پارس فوتبال (parsfootball.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 85

عنوان فارسی : پارس فوتبال
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 22 اسفند 1394 ساعت 17:36
خلاصه معرفی parsfootball.com درج شده در الکسا
اولین خبرگزاری فوتبال ایران و اولین وب‌گاه تخصصی فوتبال درایران، انجمنهای گفت و گو ، اخبار فوتبال ایران و جهان، کارشناسی، فناوری چندرسانه‌ای همچون رادیو پارس فوتبال ، گاری عکس و فیلم ، تلویزیون پارس فوتبال و ... با حضور کارشناسانی چون عادل فردوسی پور،جواد خیابانی ، اردشیر لارودی ،یاسر اشراقی و ...

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت پارس فوتبال

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت پارس فوتبال در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 44 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 00:00
2 44 سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 00:00
3 47 چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 00:00
4 42 پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 00:00
5 42 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 00:00
6 43 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 00:00
7 42 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 00:00
8 - یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 00:00
9 40 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 00:00
10 40 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 00:00
11 38 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 00:00
12 38 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 00:00
13 37 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 00:00
14 37 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 00:00
15 37 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 00:00
16 36 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 00:00
17 35 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 00:00
18 35 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 00:00
19 35 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 00:00
20 35 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 00:00
21 35 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 00:00
22 - یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 00:00
23 35 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 00:00
24 34 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 00:00
25 34 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 00:00
26 37 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 00:00
27 37 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 00:00
28 36 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 00:00
29 36 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 00:00
30 37 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 00:00
31 38 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 00:00
32 40 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 00:00
33 39 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 00:00
34 37 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 00:00
35 37 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 00:00
36 37 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 00:00
37 40 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 00:00
38 41 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 00:00
39 41 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 00:00
40 41 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 00:00
41 40 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 00:00
42 40 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 00:00
43 - یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 00:00
44 40 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 00:00
45 41 چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 00:00
46 42 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 00:00
47 42 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 00:00
48 42 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 00:00
49 - شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 00:00
50 42 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 00:00
51 - دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 00:00
52 42 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 00:00
53 - چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 00:00
54 42 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 00:00
55 42 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 00:00
56 41 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 00:00
57 40 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 00:00
58 41 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 00:00
59 - سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 00:00
60 41 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 00:00
61 40 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 00:00
62 39 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 00:00
63 39 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 00:00
64 39 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 00:00
65 39 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 00:00
66 41 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 00:00
67 41 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 00:00
68 42 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 00:00
69 43 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 00:00
70 42 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 00:00
71 41 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 00:00
72 42 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 00:00
73 42 چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 00:00
74 - چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 00:00
75 41 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 00:00
76 41 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 00:00
77 41 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 00:00
78 41 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 00:00
79 - دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 00:00
80 41 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 00:00
81 41 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 00:00
82 41 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 00:00
83 39 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 00:00
84 40 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 00:00
85 40 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 00:00
86 41 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 00:00
87 42 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 00:00
88 42 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 00:00
89 42 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 00:00
90 43 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 00:00
91 42 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 00:00
92 43 دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 00:00
93 44 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 00:00
94 45 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 00:00
95 46 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 00:00
96 46 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 00:00
97 45 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 00:00
98 - شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 00:00
99 43 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 00:00
100 40 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 00:00
101 39 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 00:00
102 38 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 00:00
103 38 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 00:00
104 39 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 00:00
105 - شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 00:00
106 41 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 00:00
107 43 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 00:00
108 44 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 00:00
109 45 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 00:00
110 46 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 00:00
111 46 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 00:00
112 44 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 00:00
113 45 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 00:00
114 46 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 00:00
115 46 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 00:25
116 45 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 00:00
117 45 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 00:00
118 45 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 00:00
119 44 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 00:00
120 44 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 00:00
121 43 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 00:00
122 45 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 00:00
123 44 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 00:00
124 45 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 00:00
125 44 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 00:00
126 42 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 00:00
127 43 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 00:00
128 42 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 00:00
129 43 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 00:00
130 44 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 00:00
131 44 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 00:00
132 44 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 00:00
133 41 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 00:00
134 41 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 00:00
135 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 23:00
136 42 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 12:35
137 42 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 00:00
138 42 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 00:00
139 42 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 00:00
140 42 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 00:00
141 41 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 00:00
142 41 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 00:00
143 40 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 00:00
144 40 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 00:00
145 39 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 00:00
146 39 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 00:00
147 39 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 00:00
148 39 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 00:00
149 39 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 00:00
150 39 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 00:00
151 39 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 00:00
152 39 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 00:00
153 38 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 00:00
154 38 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 00:00
155 38 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 00:00
156 38 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 00:00
157 38 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 00:00
158 38 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 00:00
159 38 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 00:00
160 38 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 00:00
161 38 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 00:00
162 38 یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 01:15
163 38 دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 01:25
164 38 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 01:50
165 39 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 00:00
166 39 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 00:00
167 40 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 00:00
168 41 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 00:00
169 43 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 00:00
170 45 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 00:00
171 46 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 00:00
172 49 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 00:00
173 49 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 00:00
174 48 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 00:00
175 48 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 00:00
176 49 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 00:00
177 52 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 00:05
178 53 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 00:10
179 54 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 00:25
180 54 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 00:30
181 54 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 00:35
182 54 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 00:40
183 54 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 00:45
184 54 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 00:50
185 55 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 00:55
186 55 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 01:00
187 54 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 01:05
188 54 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 01:10
189 53 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 01:15
190 51 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 01:20
191 53 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 01:25
192 51 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 01:30
193 52 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 01:35
194 55 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 01:40
195 55 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 01:45
196 53 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 01:50
197 51 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 01:55
198 50 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 00:00
199 50 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 00:00
200 50 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 00:00
201 50 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 00:00
202 50 جمعه 06 دی 1398 ساعت 00:30
203 49 شنبه 07 دی 1398 ساعت 00:00
204 49 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 00:00
205 49 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 00:00
206 50 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 00:00
207 49 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 00:30
208 49 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 00:00
209 50 جمعه 13 دی 1398 ساعت 00:00
210 50 شنبه 14 دی 1398 ساعت 00:00
211 49 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 00:00
212 48 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 00:00
213 49 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 00:00
214 49 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 00:00
215 51 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 00:30
216 52 جمعه 20 دی 1398 ساعت 00:35
217 53 شنبه 21 دی 1398 ساعت 00:40
218 53 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 00:45
219 54 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 00:50
220 59 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 00:55
221 60 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 01:00
222 60 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 01:05
223 61 جمعه 27 دی 1398 ساعت 01:10
224 60 شنبه 28 دی 1398 ساعت 01:15
225 59 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 01:20
226 63 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 01:25
227 64 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 01:30
228 64 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 01:35
229 64 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 01:40
230 65 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 01:45
231 65 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 01:50
232 64 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 01:55
233 65 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 02:00
234 67 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 02:05
235 68 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 02:10
236 69 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 02:15
237 69 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 02:20
238 70 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 02:25
239 70 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 02:30
240 70 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 02:35
241 71 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 02:40
242 72 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 02:45
243 73 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 02:50
244 75 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 02:55
245 76 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 03:00
246 78 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 03:05
247 77 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 03:10
248 79 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 03:15
249 77 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 03:20
250 74 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 03:25
251 72 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 03:30
252 71 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 03:35
253 72 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 03:40
254 71 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 03:45
255 70 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 03:50
256 69 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 03:55
257 67 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 04:00
258 63 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 04:05
259 60 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 04:10
260 59 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 04:15
261 56 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 04:20
262 55 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 04:25
263 52 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 04:30
264 51 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 04:35
265 50 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 00:00
266 49 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 00:00
267 46 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 00:00
268 48 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 00:00
269 47 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 00:00
270 47 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 00:00
271 47 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 00:00
272 47 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 00:00
273 47 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 00:00
274 47 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 00:00
275 47 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 00:00
276 47 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 00:00
277 47 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 00:00
278 47 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 00:00
279 50 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 00:00
280 50 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 00:00
281 50 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 00:00
282 51 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 00:05
283 51 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 00:10
284 52 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 00:15
285 53 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 00:20
286 55 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 00:25
287 56 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 01:30
288 56 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 01:35
289 57 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 01:40
290 59 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 01:45
291 59 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 01:50
292 59 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 01:55
293 58 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 02:00
294 62 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 02:05
295 62 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 02:10
296 61 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 02:15
297 60 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 02:20
298 60 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 02:25
299 60 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 02:30
300 60 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 02:35
301 60 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 02:40
302 59 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 02:45
303 59 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 02:50
304 59 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 02:55
305 59 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 03:00
306 59 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 03:05
307 60 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 03:10
308 63 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 03:15
309 64 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 03:20
310 66 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 03:25
311 67 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 03:30
312 68 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 03:35
313 69 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 03:40
314 70 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 03:45
315 70 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 03:50
316 70 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 03:55
317 70 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 04:00
318 71 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 04:05
319 72 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 04:10
320 71 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 04:15
321 74 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 04:20
322 73 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 04:25
323 74 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 04:30
324 71 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 04:35
325 72 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 04:40
326 71 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 04:45
327 70 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 04:50
328 70 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 04:55
329 71 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 05:00
330 72 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 05:05
331 71 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 05:10
332 73 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 05:15
333 72 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 05:20
334 73 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 05:25
335 74 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 05:30
336 74 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 05:35
337 73 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 05:40
338 72 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 05:45
339 71 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 05:50
340 71 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 05:55
341 70 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 06:00
342 71 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 06:05
343 70 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 06:10
344 69 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 06:15
345 71 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 06:20
346 68 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 06:25
347 71 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 06:30
348 73 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 06:35
349 72 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 06:40
350 73 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 06:45
351 74 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 06:50
352 75 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 06:55
353 77 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 07:00
354 78 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 07:05
355 78 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 07:10
356 80 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 07:15
357 80 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 07:20
358 83 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 07:25
359 86 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 07:30
360 85 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 07:35
361 85 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 07:40
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.