همفکران (hamfekran.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3327

عنوان فارسی : همفکران
زمان ثبت در الکسیران : شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 14:59
خلاصه معرفی hamfekran.com درج شده در الکسا
همفکران اولین و بزرگترین سایت رسمی مشاوره سرمایه گذاری و بورس همفکران اولین و بزرگترین سایت رسمی مشاوره سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار، طلا و بورس کالا اولین دارنده مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران کارگزاری آوای آگاه

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت همفکران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت همفکران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1247 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 04:45
2 1302 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 04:50
3 1332 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 04:55
4 1316 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 05:00
5 1273 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 05:05
6 1290 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 05:10
7 1307 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 05:15
8 1313 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 05:20
9 1380 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 05:25
10 1413 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 05:30
11 1429 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 05:35
12 1434 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 05:40
13 1466 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 05:50
14 1479 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 05:55
15 1522 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 06:00
16 1569 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 06:05
17 1573 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 06:10
18 1556 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 06:15
19 1550 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 06:20
20 1615 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 06:25
21 1671 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 06:30
22 1739 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 06:35
23 1797 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 06:40
24 1859 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 06:50
25 1862 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 06:55
26 1823 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 07:00
27 1782 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 07:05
28 1825 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 07:10
29 1846 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 07:15
30 1907 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 07:20
31 2004 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 07:25
32 2017 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 07:30
33 1977 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 07:35
34 1976 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 07:40
35 1972 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 07:45
36 2011 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 07:50
37 2083 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 07:55
38 2134 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 08:00
39 2138 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 08:05
40 2086 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 08:10
41 2090 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 08:15
42 2069 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 08:20
43 2069 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 08:25
44 2167 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 08:30
45 2232 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 08:35
46 2207 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 08:40
47 2185 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 08:45
48 2228 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 08:50
49 2227 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 08:55
50 2251 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 09:00
51 2286 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 09:05
52 2341 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 09:10
53 2318 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 09:15
54 2284 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 09:20
55 2245 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 09:25
56 2271 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 09:30
57 2335 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 09:35
58 2390 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 09:40
59 2451 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 09:45
60 2346 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 09:50
61 2276 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 09:55
62 2265 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 10:00
63 2261 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 10:05
64 2268 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 10:10
65 2347 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 10:15
66 2415 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 10:20
67 2324 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 10:25
68 2275 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 10:30
69 2241 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 10:35
70 2201 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 10:40
71 2174 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 10:45
72 2174 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 10:50
73 2232 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 10:55
74 2171 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 11:00
75 2117 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 11:05
76 2165 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 11:10
77 2123 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 11:15
78 2045 جمعه 05 دی 1399 ساعت 11:20
79 2072 شنبه 06 دی 1399 ساعت 11:25
80 2076 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 11:30
81 2037 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 11:35
82 1977 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 11:40
83 1970 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 11:45
84 1953 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 11:50
85 1954 جمعه 12 دی 1399 ساعت 11:55
86 1973 شنبه 13 دی 1399 ساعت 12:00
87 1984 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 12:05
88 1981 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 12:10
89 1941 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 12:15
90 1907 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 12:20
91 - پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 04:45
92 1930 جمعه 19 دی 1399 ساعت 12:30
93 1994 شنبه 20 دی 1399 ساعت 12:35
94 2025 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 12:40
95 2037 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 12:45
96 2012 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 12:50
97 2005 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 12:55
98 2045 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 13:00
99 2110 جمعه 26 دی 1399 ساعت 13:05
100 2155 شنبه 27 دی 1399 ساعت 13:10
101 2229 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 13:15
102 2240 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 13:20
103 - سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 04:45
104 2101 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 13:30
105 2129 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 13:35
106 2147 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 13:40
107 2174 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 13:45
108 2223 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 13:50
109 2267 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 13:55
110 2197 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 14:00
111 2205 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 14:05
112 2237 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 14:10
113 2259 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 14:15
114 2344 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 14:20
115 2401 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 14:25
116 2456 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 14:30
117 2452 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 14:35
118 2430 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 14:40
119 2485 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 14:45
120 2575 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 14:50
121 2649 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 14:55
122 2628 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 15:00
123 2530 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 15:05
124 2534 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 15:10
125 2571 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 17:00
126 2675 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 23:10
127 2715 شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 00:25
128 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 04:45
129 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 04:45
130 - دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 04:45
131 2650 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 05:35
132 2613 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 06:20
133 2647 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 06:25
134 2781 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 06:45
135 2863 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 07:00
136 2946 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 07:10
137 2989 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 07:30
138 2915 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 07:50
139 2872 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 07:55
140 2974 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 08:00
141 3120 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 08:05
142 3116 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 08:10
143 3150 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 08:20
144 3187 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 08:25
145 3082 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 08:30
146 3121 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 08:35
147 3216 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 08:40
148 3231 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 08:45
149 3222 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 08:50
150 3204 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 08:55
151 3249 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 09:00
152 3315 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 09:05
153 3352 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 09:10
154 3247 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 09:15
155 3106 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 09:20
156 3134 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 09:25
157 3096 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 09:30
158 3088 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 09:35
159 3191 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 09:40
160 3119 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 09:45
161 3037 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 09:50
162 2942 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 09:55
163 2976 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 10:00
164 2925 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 10:05
165 2974 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 11:10
166 3057 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 11:15
167 3192 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 11:20
168 3164 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 11:25
169 - جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 05:45
170 3171 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 11:35
171 3090 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 11:40
172 3062 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 11:45
173 3000 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 11:50
174 3026 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 11:55
175 3005 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 12:00
176 2997 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 12:05
177 2998 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 12:10
178 2984 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 12:15
179 2874 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 12:20
180 2801 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 12:25
181 2744 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 12:30
182 2772 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 12:35
183 2738 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 12:40
184 2771 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 12:45
185 2889 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 12:50
186 2870 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 12:55
187 2842 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 13:00
188 2872 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 13:05
189 2906 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 13:10
190 2885 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 13:15
191 3054 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 13:20
192 3142 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 13:25
193 3196 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 13:30
194 3154 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 13:35
195 3105 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40
196 3007 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 13:45
197 2962 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 13:50
198 2892 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 13:55
199 2895 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 14:00
200 2841 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 14:05
201 2733 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
202 2752 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 14:15
203 2767 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 14:20
204 2771 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 14:25
205 2821 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 14:30
206 2869 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 14:35
207 2781 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
208 2874 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 14:45
209 3013 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
210 3038 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 14:55
211 3124 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 15:00
212 3222 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 15:05
213 3123 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 15:10
214 3029 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 15:15
215 3044 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 15:20
216 2980 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 15:25
217 2982 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 15:30
218 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 05:45
219 3172 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 05:10
220 3075 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 05:15
221 3130 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 05:20
222 - سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 05:45
223 3152 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 05:45
224 3174 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 05:50
225 3218 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 05:55
226 3384 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 06:05
227 3456 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 06:10
228 3417 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 06:15
229 3455 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 06:20
230 3653 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 06:25
231 3843 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 06:35
232 3747 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 06:40
233 3951 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 06:45
234 4094 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 06:50
235 3879 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 06:55
236 - سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 05:45
237 3767 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 07:05
238 3812 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 07:10
239 3930 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 07:15
240 4027 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 07:20
241 3971 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 07:25
242 4075 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 07:30
243 4082 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 07:35
244 3912 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 07:40
245 3961 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 07:45
246 3975 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 07:50
247 4100 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 07:55
248 4263 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 08:00
249 4183 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 08:05
250 3978 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 08:10
251 3931 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 08:15
252 3957 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 08:20
253 3989 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 08:25
254 4044 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 08:30
255 4074 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 08:35
256 4025 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 08:40
257 3850 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 08:45
258 3847 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 08:50
259 3849 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 08:55
260 3727 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 09:00
261 3662 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 09:05
262 3710 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 09:10
263 3753 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 09:15
264 3649 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 09:20
265 3586 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 09:25
266 3630 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 09:30
267 3516 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 09:35
268 3664 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 09:40
269 3785 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 09:45
270 3619 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 09:50
271 3502 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 09:55
272 3435 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 10:00
273 3309 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 10:05
274 3398 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 10:10
275 3543 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 10:15
276 3705 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 10:20
277 3665 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 10:25
278 3450 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 10:30
279 3343 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 10:35
280 3280 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 10:40
281 3236 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 10:45
282 3347 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 10:50
283 3273 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 10:55
284 3231 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 11:00
285 3083 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 11:05
286 3026 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 11:10
287 3032 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 11:15
288 3019 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 11:20
289 3252 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 14:25
290 3239 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 14:30
291 3292 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 14:40
292 3304 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 14:45
293 3221 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 14:50
294 3248 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 14:55
295 3384 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 15:00
296 3553 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 15:05
297 3553 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 15:10
298 3294 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 15:15
299 3207 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 15:20
300 3201 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 15:25
301 3172 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 15:30
302 3205 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 15:35
303 3205 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 15:40
304 3099 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 15:45
305 3053 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 16:00
306 2926 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 16:05
307 2851 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 16:10
308 2880 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 16:15
309 2982 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 16:20
310 3074 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 16:25
311 3049 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 16:30
312 2981 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 16:35
313 3040 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 16:40
314 3112 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 16:45
315 3194 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 16:50
316 3209 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 16:55
317 3218 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 17:00
318 3230 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 17:05
319 3114 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 17:11
320 3019 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 17:15
321 2988 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 17:20
322 2924 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 17:25
323 2919 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 17:30
324 2993 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 17:35
325 2936 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 17:40
326 2899 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 17:45
327 2807 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 17:50
328 2815 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 17:55
329 2955 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 18:00
330 2986 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 18:05
331 3045 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 18:10
332 3036 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 18:15
333 3003 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 18:20
334 3023 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 18:25
335 3082 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 18:30
336 3097 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 18:35
337 3188 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 18:40
338 3258 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 18:45
339 3279 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 18:50
340 3230 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 18:55
341 3214 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 19:00
342 3208 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 19:05
343 3043 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 19:10
344 3040 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 19:15
345 3008 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 19:20
346 2933 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 19:25
347 2992 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 19:30
348 2995 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 19:35
349 2868 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 18:40
350 2888 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 18:45
351 2978 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 18:56
352 2940 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 19:00
353 2916 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 19:05
354 2931 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 19:10
355 - سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 04:45
356 2956 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 19:20
357 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 04:45
358 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 04:45
359 3042 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 13:50
360 3071 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 13:55
361 3056 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 14:00
362 3134 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 14:05
363 3070 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 14:10
364 3031 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 14:15
365 3067 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 14:20
366 3072 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 14:25
367 3014 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 14:30
368 3014 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 14:35
369 3057 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 14:40
370 3000 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 14:45
371 3032 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 14:50
372 3092 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 14:55
373 3290 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 15:00
374 3251 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 15:05
375 3200 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 15:10
376 3300 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 15:15
377 3327 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 15:25
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.