لایو دیتا (livedata.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1541

عنوان فارسی : لایو دیتا
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 12:55
خلاصه معرفی livedata.ir درج شده در الکسا
لایو دیتا- سایت اطلاع رسانی لحظه ای بازارهای داخلی و بین المللی لایو دیتا آی آر وب سایت حرفه ای اطلاع رسانی لحظه ای و آنلاین قیمت نفت،طلا 24 عیار جهانی و داخلی به دلار و ریال، نرخ ارز و فرمول سکه بهار آزادی و بازارهای بورس

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت لایو دیتا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت لایو دیتا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1319 شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 00:15
2 1343 یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 00:20
3 1337 دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 00:25
4 1345 سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 00:30
5 1362 چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 00:35
6 1356 پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 00:40
7 1354 جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 00:45
8 1364 شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 01:25
9 1372 یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 01:30
10 1384 دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 01:35
11 1386 سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 01:40
12 1351 چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 01:45
13 1358 پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 01:50
14 1362 جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 01:55
15 1387 شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 02:00
16 1396 یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 02:05
17 1398 دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 02:10
18 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 00:15
19 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 00:15
20 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 00:15
21 1370 جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 01:50
22 1353 شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 02:20
23 1363 یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 02:25
24 1358 دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 02:30
25 1348 سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 02:35
26 1328 چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 03:10
27 1328 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 03:15
28 1328 جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 03:20
29 1312 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 03:25
30 1308 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 03:30
31 1302 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 03:35
32 1300 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 03:40
33 1302 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 03:45
34 1300 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 03:55
35 1280 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 04:00
36 1272 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 04:05
37 1268 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 04:10
38 1294 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 04:15
39 1291 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 04:20
40 1278 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 04:25
41 1286 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 04:30
42 1300 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 04:35
43 1286 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 04:40
44 1290 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 04:45
45 1290 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 04:50
46 1306 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 04:55
47 1321 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 05:00
48 1352 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 05:05
49 1362 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 05:10
50 - شنبه 22 تیر 1398 ساعت 00:15
51 1380 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 05:20
52 1429 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 05:25
53 1438 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 05:30
54 1447 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 05:35
55 1445 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 05:40
56 1465 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 05:45
57 1473 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 05:50
58 1512 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 06:00
59 1546 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 06:10
60 1553 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 06:15
61 - چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 00:15
62 1586 پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 06:25
63 1625 جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 06:30
64 1658 شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 06:35
65 1699 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 06:40
66 1707 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 06:45
67 1741 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 07:10
68 1735 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 07:15
69 1763 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 08:10
70 1772 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 08:15
71 1787 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 08:25
72 1822 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 08:30
73 1823 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 08:40
74 1853 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 08:45
75 1835 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 08:50
76 1834 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 08:55
77 1809 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 09:00
78 1806 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 09:05
79 1757 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 09:10
80 1782 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 09:15
81 1823 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 09:20
82 1824 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 09:30
83 1826 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 09:35
84 1814 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 09:40
85 1833 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 09:45
86 1871 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 09:50
87 1893 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 09:55
88 1882 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 10:00
89 - چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 00:15
90 1871 پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 10:55
91 1857 جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 11:00
92 1866 شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 11:05
93 1889 یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 11:10
94 1866 دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 11:15
95 1840 سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 11:20
96 1810 چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 11:25
97 1800 پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 11:30
98 1767 جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 11:35
99 1765 شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 11:40
100 1752 یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 11:45
101 1744 دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 11:50
102 1758 سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 11:55
103 1737 چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 12:00
104 1737 پنجشنبه 14 شهریور 1398 ساعت 12:05
105 1728 جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 12:10
106 1739 شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 12:15
107 1761 یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 12:20
108 - دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 00:15
109 1788 سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 12:30
110 1838 چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 12:35
111 1833 پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 12:40
112 1830 جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 12:45
113 1858 شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 12:50
114 1867 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 12:55
115 1868 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 13:00
116 1852 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 13:05
117 1822 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 13:10
118 1795 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 13:15
119 1796 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 13:20
120 1795 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 13:25
121 1782 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 12:30
122 1792 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 12:35
123 1782 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 12:40
124 1761 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 12:45
125 1772 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 12:50
126 1753 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 12:55
127 1785 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 13:00
128 1774 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 13:05
129 1810 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 13:10
130 1811 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 13:15
131 1829 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 13:20
132 1815 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 13:25
133 1791 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 13:30
134 1800 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 13:35
135 1828 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 13:40
136 1843 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 13:45
137 1825 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 13:50
138 1822 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 13:55
139 1821 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 14:00
140 1792 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 14:05
141 1789 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 14:10
142 1789 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 14:15
143 1777 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 14:20
144 1771 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 14:25
145 1766 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 14:30
146 1750 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 14:35
147 1748 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 14:40
148 1734 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 14:45
149 1760 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 14:50
150 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 23:15
151 1757 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 20:45
152 1734 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 20:50
153 1732 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 20:55
154 1725 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 21:00
155 1741 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 21:05
156 1731 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 21:10
157 1752 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 21:15
158 1742 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 21:20
159 1764 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 21:25
160 1747 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 21:30
161 1745 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 21:35
162 1746 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 21:40
163 1785 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 21:45
164 1785 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 21:55
165 1767 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 22:00
166 1742 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 22:05
167 1771 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 22:20
168 1789 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 22:25
169 1778 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 22:30
170 1778 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 22:35
171 1780 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 22:40
172 1759 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 22:45
173 1749 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 22:50
174 1751 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 22:55
175 1760 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 23:00
176 - جمعه 24 آبان 1398 ساعت 23:15
177 1787 یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 03:01
178 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 23:15
179 1835 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 13:35
180 1864 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 13:40
181 1928 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 13:50
182 2013 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 13:55
183 2049 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 14:00
184 2131 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 14:05
185 2127 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 14:10
186 2131 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 14:15
187 2154 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 14:20
188 2173 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 14:25
189 2128 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 14:30
190 2147 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 14:35
191 2151 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 14:55
192 2217 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 15:00
193 2208 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 15:05
194 2188 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 15:10
195 2186 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 15:25
196 2168 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 15:30
197 2133 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 15:35
198 2145 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 15:40
199 2142 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 15:45
200 2114 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 15:50
201 2087 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 16:05
202 2087 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 16:10
203 2093 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 16:15
204 2093 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 16:20
205 2072 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 16:30
206 2084 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 16:35
207 2094 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 16:40
208 2019 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 16:45
209 1997 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 16:50
210 1918 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 16:55
211 1855 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 17:00
212 1832 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 17:05
213 1774 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 17:10
214 1767 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 17:20
215 1752 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 17:25
216 1752 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 17:30
217 1731 جمعه 06 دی 1398 ساعت 17:35
218 1727 شنبه 07 دی 1398 ساعت 17:50
219 1729 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 18:00
220 1733 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 18:05
221 1719 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 18:10
222 1719 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 18:15
223 1709 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 18:20
224 1699 جمعه 13 دی 1398 ساعت 18:30
225 1688 شنبه 14 دی 1398 ساعت 18:35
226 1682 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 18:40
227 1689 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 18:45
228 1692 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 18:50
229 1681 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 19:05
230 1631 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 19:10
231 1637 جمعه 20 دی 1398 ساعت 19:15
232 1653 شنبه 21 دی 1398 ساعت 19:20
233 1645 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 19:25
234 1654 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 19:35
235 1634 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 19:50
236 1646 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 19:55
237 1620 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 20:00
238 1608 جمعه 27 دی 1398 ساعت 20:05
239 1628 شنبه 28 دی 1398 ساعت 20:10
240 1632 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 20:15
241 1644 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 20:20
242 1629 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 20:25
243 1655 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 20:30
244 1659 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 20:35
245 1686 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 20:40
246 1716 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 20:50
247 1737 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 20:55
248 1738 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 21:00
249 1750 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 21:05
250 1746 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 21:10
251 1710 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 21:15
252 1711 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 21:20
253 1732 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 21:25
254 1743 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 21:30
255 1740 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 21:35
256 1755 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 21:40
257 1727 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 21:45
258 1734 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 21:50
259 1749 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 21:55
260 1790 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 22:00
261 1858 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 22:05
262 1886 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 22:35
263 1872 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 22:40
264 1914 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 22:45
265 1921 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 22:50
266 1915 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 22:55
267 1929 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 23:00
268 1961 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 23:05
269 2003 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 23:10
270 2022 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 23:15
271 - سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 23:15
272 1987 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 23:25
273 1973 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 23:30
274 1980 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 23:35
275 1986 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 23:40
276 1957 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 23:45
277 1941 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 23:50
278 1918 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 23:55
279 1903 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 00:00
280 1891 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 00:05
281 1855 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 00:10
282 1863 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 00:15
283 1840 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 00:20
284 1844 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 00:25
285 1847 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 00:30
286 1824 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 00:35
287 1853 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 00:40
288 1856 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 00:45
289 1818 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 00:50
290 1757 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 00:55
291 1763 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 01:00
292 1682 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 01:05
293 1679 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 01:15
294 1645 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 01:20
295 1625 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 14:25
296 1614 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 14:30
297 1559 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 14:35
298 1559 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 14:40
299 1498 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 14:45
300 1472 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 14:50
301 1437 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 14:55
302 1439 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 16:10
303 1432 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 16:15
304 1434 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 16:20
305 1434 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 16:25
306 1411 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 16:30
307 1377 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 16:35
308 1367 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 16:40
309 1360 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 16:45
310 1360 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 16:50
311 1339 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 16:55
312 1339 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 17:00
313 1332 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 17:05
314 1318 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 17:10
315 1295 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 17:15
316 1288 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 17:20
317 1257 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 17:31
318 1252 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 17:35
319 1234 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 17:40
320 1226 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 17:45
321 1219 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 18:00
322 1247 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 18:05
323 1248 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 18:10
324 1237 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 18:15
325 1251 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 18:20
326 1242 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 18:30
327 1252 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 18:35
328 1241 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 18:40
329 1268 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 18:45
330 1271 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 18:50
331 1296 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 18:56
332 1294 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 19:00
333 1274 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 19:05
334 1248 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 19:10
335 1232 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 19:15
336 1241 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 19:20
337 1246 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 19:25
338 1274 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 19:30
339 1282 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 19:35
340 1286 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 19:40
341 1289 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 19:45
342 1285 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 19:50
343 1301 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 19:55
344 1314 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 20:00
345 1337 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 20:06
346 1360 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 20:10
347 1369 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 20:15
348 1379 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 20:20
349 1404 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 20:25
350 1435 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 20:30
351 1444 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 20:35
352 1437 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 20:40
353 1426 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 20:45
354 1444 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 20:50
355 1439 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 20:55
356 1440 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 21:00
357 1458 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 21:05
358 1470 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 21:10
359 1475 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 21:15
360 1472 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 21:20
361 1470 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 21:25
362 1463 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 21:30
363 1488 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 21:35
364 1517 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 21:40
365 1514 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 21:45
366 1508 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 21:50
367 1528 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 21:55
368 1522 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 22:00
369 1510 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 22:05
370 1517 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 22:10
371 1545 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 22:15
372 1547 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 22:20
373 1538 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 22:25
374 1538 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 22:35
375 1540 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 22:40
376 1541 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 22:45
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.