لایو دیتا (livedata.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 1974

عنوان فارسی : لایو دیتا
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 12:55
خلاصه معرفی livedata.ir درج شده در الکسا
لایو دیتا- سایت اطلاع رسانی لحظه ای بازارهای داخلی و بین المللی لایو دیتا آی آر وب سایت حرفه ای اطلاع رسانی لحظه ای و آنلاین قیمت نفت،طلا 24 عیار جهانی و داخلی به دلار و ریال، نرخ ارز و فرمول سکه بهار آزادی و بازارهای بورس

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت لایو دیتا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت لایو دیتا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1867 یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 12:55
2 1868 دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 13:00
3 1852 سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 13:05
4 1822 چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 13:10
5 1795 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 13:15
6 1796 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 13:20
7 1795 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 13:25
8 1782 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 12:30
9 1792 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 12:35
10 1782 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 12:40
11 1761 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 12:45
12 1772 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 12:50
13 1753 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 12:55
14 1785 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 13:00
15 1774 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 13:05
16 1810 دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 13:10
17 1811 سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 13:15
18 1829 چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 13:20
19 1815 پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 13:25
20 1791 جمعه 12 مهر 1398 ساعت 13:30
21 1800 شنبه 13 مهر 1398 ساعت 13:35
22 1828 یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 13:40
23 1843 دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 13:45
24 1825 سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 13:50
25 1822 چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 13:55
26 1821 پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 14:00
27 1792 جمعه 19 مهر 1398 ساعت 14:05
28 1789 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 14:10
29 1789 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 14:15
30 1777 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 14:20
31 1771 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 14:25
32 1766 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 14:30
33 1750 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 14:35
34 1748 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 14:40
35 1734 شنبه 27 مهر 1398 ساعت 14:45
36 1760 یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 14:50
37 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 11:55
38 1757 سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 20:45
39 1734 چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 20:50
40 1732 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 20:55
41 1725 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 21:00
42 1741 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 21:05
43 1731 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 21:10
44 1752 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 21:15
45 1742 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 21:20
46 1764 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 21:25
47 1747 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 21:30
48 1745 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 21:35
49 1746 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 21:40
50 1785 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 21:45
51 1785 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 21:55
52 1767 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 22:00
53 1742 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 22:05
54 1771 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 22:20
55 1789 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 22:25
56 1778 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 22:30
57 1778 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 22:35
58 1780 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 22:40
59 1759 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 22:45
60 1749 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 22:50
61 1751 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 22:55
62 1760 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 23:00
63 1787 یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 03:01
64 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 11:55
65 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 11:55
66 1835 سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 13:35
67 1864 چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 13:40
68 1928 پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 13:50
69 2013 جمعه 01 آذر 1398 ساعت 13:55
70 2049 شنبه 02 آذر 1398 ساعت 14:00
71 2131 یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 14:05
72 2127 دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 14:10
73 2131 سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 14:15
74 2154 چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 14:20
75 2173 پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 14:25
76 2128 جمعه 08 آذر 1398 ساعت 14:30
77 2147 شنبه 09 آذر 1398 ساعت 14:35
78 2151 یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 14:55
79 2217 دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 15:00
80 2208 سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 15:05
81 2188 چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 15:10
82 2186 پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 15:25
83 2168 جمعه 15 آذر 1398 ساعت 15:30
84 2133 شنبه 16 آذر 1398 ساعت 15:35
85 2145 یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 15:40
86 2142 دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 15:45
87 2114 سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 15:50
88 2087 چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 16:05
89 2087 پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 16:10
90 2093 جمعه 22 آذر 1398 ساعت 16:15
91 2093 شنبه 23 آذر 1398 ساعت 16:20
92 2072 یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 16:30
93 2084 دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 16:35
94 2094 سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 16:40
95 2019 چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 16:45
96 1997 پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 16:50
97 1918 جمعه 29 آذر 1398 ساعت 16:55
98 1855 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 17:00
99 1832 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 17:05
100 1774 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 17:10
101 1767 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 17:20
102 1752 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 17:25
103 1752 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 17:30
104 1731 جمعه 06 دی 1398 ساعت 17:35
105 1727 شنبه 07 دی 1398 ساعت 17:50
106 1729 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 18:00
107 1733 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 18:05
108 1719 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 18:10
109 1719 چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 18:15
110 1709 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 18:20
111 1699 جمعه 13 دی 1398 ساعت 18:30
112 1688 شنبه 14 دی 1398 ساعت 18:35
113 1682 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 18:40
114 1689 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 18:45
115 1692 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 18:50
116 1681 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 19:05
117 1631 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 19:10
118 1637 جمعه 20 دی 1398 ساعت 19:15
119 1653 شنبه 21 دی 1398 ساعت 19:20
120 1645 یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 19:25
121 1654 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 19:35
122 1634 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 19:50
123 1646 چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 19:55
124 1620 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 20:00
125 1608 جمعه 27 دی 1398 ساعت 20:05
126 1628 شنبه 28 دی 1398 ساعت 20:10
127 1632 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 20:15
128 1644 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 20:20
129 1629 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 20:25
130 1655 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 20:30
131 1659 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 20:35
132 1686 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 20:40
133 1716 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 20:50
134 1737 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 20:55
135 1738 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 21:00
136 1750 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 21:05
137 1746 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 21:10
138 1710 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 21:15
139 1711 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 21:20
140 1732 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 21:25
141 1743 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 21:30
142 1740 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 21:35
143 1755 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 21:40
144 1727 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 21:45
145 1734 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 21:50
146 1749 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 21:55
147 1790 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 22:00
148 1858 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 22:05
149 1886 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 22:35
150 1872 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 22:40
151 1914 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 22:45
152 1921 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 22:50
153 1915 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 22:55
154 1929 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 23:00
155 1961 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 23:05
156 2003 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 23:10
157 2022 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 23:15
158 1987 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 23:25
159 1973 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 23:30
160 1980 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 23:35
161 1986 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 23:40
162 1957 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 23:45
163 1941 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 23:50
164 1918 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 23:55
165 1903 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 00:00
166 1891 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 00:05
167 1855 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 00:10
168 1863 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 00:15
169 1840 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 00:20
170 1844 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 00:25
171 1847 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 00:30
172 1824 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 00:35
173 1853 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 00:40
174 1856 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 00:45
175 1818 یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت 00:50
176 1757 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 00:55
177 1763 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 01:00
178 1682 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 01:05
179 1679 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 01:15
180 1645 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 01:20
181 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 11:55
182 1625 شنبه 24 اسفند 1398 ساعت 14:25
183 1614 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 14:30
184 1559 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 14:35
185 1559 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 14:40
186 1498 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 14:45
187 1472 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 14:50
188 1437 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 14:55
189 1439 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 16:10
190 1432 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 16:15
191 1434 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 16:20
192 1434 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 16:25
193 1411 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 16:30
194 1377 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 16:35
195 1367 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 16:40
196 1360 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 16:45
197 1360 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 16:50
198 1339 دوشنبه 11 فروردین 1399 ساعت 16:55
199 1339 سه‌شنبه 12 فروردین 1399 ساعت 17:00
200 1332 چهارشنبه 13 فروردین 1399 ساعت 17:05
201 1318 پنجشنبه 14 فروردین 1399 ساعت 17:10
202 1295 جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 17:15
203 1288 شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 17:20
204 1257 یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 17:31
205 1252 دوشنبه 18 فروردین 1399 ساعت 17:35
206 1234 سه‌شنبه 19 فروردین 1399 ساعت 17:40
207 1226 چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 17:45
208 1219 پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 18:00
209 1247 جمعه 22 فروردین 1399 ساعت 18:05
210 1248 شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 18:10
211 1237 یکشنبه 24 فروردین 1399 ساعت 18:15
212 1251 دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 18:20
213 1242 سه‌شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 18:30
214 1252 چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 18:35
215 1241 پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 18:40
216 1268 جمعه 29 فروردین 1399 ساعت 18:45
217 1271 شنبه 30 فروردین 1399 ساعت 18:50
218 1296 یکشنبه 31 فروردین 1399 ساعت 18:56
219 1294 دوشنبه 01 اردیبهشت 1399 ساعت 19:00
220 1274 سه‌شنبه 02 اردیبهشت 1399 ساعت 19:05
221 1248 چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 ساعت 19:10
222 1232 پنجشنبه 04 اردیبهشت 1399 ساعت 19:15
223 1241 جمعه 05 اردیبهشت 1399 ساعت 19:20
224 1246 شنبه 06 اردیبهشت 1399 ساعت 19:25
225 1274 یکشنبه 07 اردیبهشت 1399 ساعت 19:30
226 1282 دوشنبه 08 اردیبهشت 1399 ساعت 19:35
227 1286 سه‌شنبه 09 اردیبهشت 1399 ساعت 19:40
228 1289 چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 19:45
229 1285 پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 19:50
230 1301 جمعه 12 اردیبهشت 1399 ساعت 19:55
231 1314 شنبه 13 اردیبهشت 1399 ساعت 20:00
232 1337 یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 20:06
233 1360 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 ساعت 20:10
234 1369 سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 20:15
235 1379 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 20:20
236 1404 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 20:25
237 1435 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 20:30
238 1444 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 20:35
239 1437 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 20:40
240 1426 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 20:45
241 1444 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 20:50
242 1439 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 20:55
243 1440 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 21:00
244 1458 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 21:05
245 1470 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 21:10
246 1475 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 21:15
247 1472 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 21:20
248 1470 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 21:25
249 1463 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 21:30
250 1488 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 21:35
251 1517 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 21:40
252 1514 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 21:45
253 1508 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 21:50
254 1528 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 21:55
255 1522 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 22:00
256 1510 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 22:05
257 1517 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 22:10
258 1545 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 22:15
259 1547 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 22:20
260 1538 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 22:25
261 1538 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 22:35
262 1540 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 22:40
263 1541 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 22:45
264 1556 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 22:50
265 1574 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 22:55
266 1584 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 23:00
267 1580 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 23:05
268 1560 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 23:10
269 1557 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 23:15
270 1561 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 23:20
271 1572 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 23:25
272 1585 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 23:30
273 1588 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 23:35
274 1616 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 23:40
275 1615 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 23:45
276 1618 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 23:50
277 1609 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 23:55
278 1624 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 00:00
279 1634 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 00:05
280 1670 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 00:10
281 1670 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 00:35
282 1655 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 00:40
283 1662 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 00:45
284 1649 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 00:50
285 1623 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 00:55
286 1622 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 01:00
287 1634 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 01:05
288 1639 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 01:10
289 1623 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 01:15
290 1619 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 01:20
291 1622 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 01:25
292 1631 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 01:30
293 1621 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 01:35
294 1616 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 01:40
295 1603 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 01:45
296 1593 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 01:50
297 1595 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 01:55
298 1613 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 02:00
299 1611 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 02:05
300 1616 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 02:10
301 1625 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 02:15
302 1618 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 02:20
303 1610 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 02:25
304 1611 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 02:30
305 1604 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 02:35
306 1602 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 02:40
307 1595 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 02:45
308 1594 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 02:50
309 1605 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 02:55
310 1604 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 03:00
311 1622 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 03:05
312 1604 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 03:10
313 1620 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 03:15
314 1628 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 03:20
315 1648 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 03:25
316 1642 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 03:30
317 1652 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 03:35
318 1636 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 03:40
319 1631 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 03:45
320 1638 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 03:50
321 1634 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 03:55
322 1632 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 04:00
323 1641 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 04:05
324 1641 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 04:10
325 1658 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 04:15
326 1661 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 04:20
327 1651 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 04:25
328 1648 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 04:30
329 1645 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 04:35
330 1659 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 04:40
331 1646 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 04:45
332 1638 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 04:50
333 1625 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 04:55
334 1619 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 05:00
335 1619 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 05:05
336 1637 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 05:10
337 1626 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 05:15
338 1634 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 05:20
339 1625 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 05:25
340 1619 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 05:30
341 1622 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 05:35
342 1624 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 05:40
343 1662 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 05:45
344 1684 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 05:50
345 1707 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 05:55
346 1697 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 06:00
347 1729 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 06:05
348 1738 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 06:10
349 1733 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 06:15
350 1757 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 06:20
351 1764 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 06:25
352 1782 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 06:30
353 1791 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 06:35
354 1783 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 06:40
355 1764 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 06:45
356 1755 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 06:50
357 1771 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 07:00
358 1787 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 07:05
359 1796 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 07:10
360 1814 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 07:15
361 1811 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 07:20
362 1832 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 07:25
363 1849 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 07:30
364 1874 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 07:35
365 1903 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 07:40
366 1922 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 07:45
367 1926 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 07:50
368 1975 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 07:55
369 1974 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 08:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.