لایو دیتا (livedata.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2566

عنوان فارسی : لایو دیتا
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 12:55
خلاصه معرفی livedata.ir درج شده در الکسا
لایو دیتا- سایت اطلاع رسانی لحظه ای بازارهای داخلی و بین المللی لایو دیتا آی آر وب سایت حرفه ای اطلاع رسانی لحظه ای و آنلاین قیمت نفت،طلا 24 عیار جهانی و داخلی به دلار و ریال، نرخ ارز و فرمول سکه بهار آزادی و بازارهای بورس

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت لایو دیتا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت لایو دیتا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1912 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 09:20
2 1893 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 09:25
3 1894 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 09:30
4 1894 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 09:35
5 1866 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 09:40
6 1838 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 09:45
7 1797 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 09:50
8 1782 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 09:55
9 1772 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 10:00
10 1777 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 10:05
11 1766 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 10:10
12 1757 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 10:15
13 1729 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 10:20
14 1737 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 10:25
15 1747 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 10:30
16 1739 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 10:35
17 1738 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 10:40
18 1741 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 10:45
19 1735 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 10:50
20 1749 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 10:55
21 1740 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 11:00
22 1723 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 11:05
23 1729 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 11:10
24 1735 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 11:15
25 1712 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 11:20
26 1701 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 11:25
27 1676 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 11:30
28 1675 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 11:35
29 1664 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 11:40
30 1682 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 11:45
31 1686 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 11:50
32 1701 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 11:55
33 1698 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 12:00
34 1704 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 12:05
35 1703 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 12:10
36 1728 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 12:15
37 1745 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 12:20
38 1766 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 12:25
39 1796 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 12:30
40 1809 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 12:35
41 1790 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 12:40
42 1787 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 12:45
43 1790 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 12:50
44 1804 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 12:55
45 1808 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 13:00
46 1819 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 13:05
47 1832 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 13:10
48 1819 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 13:15
49 1820 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 13:20
50 1837 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 13:25
51 1853 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 13:30
52 1880 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 13:35
53 1883 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 13:40
54 1899 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 13:45
55 1927 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 13:50
56 1955 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 13:55
57 1983 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 14:00
58 1982 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 14:05
59 1989 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 14:10
60 1992 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 14:15
61 1973 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 14:20
62 1974 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 14:25
63 1985 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 14:30
64 1962 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 14:35
65 1962 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 14:40
66 1992 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 14:45
67 2008 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 14:50
68 2008 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 14:55
69 1972 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 15:00
70 1964 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 15:05
71 1991 جمعه 05 دی 1399 ساعت 15:10
72 2037 شنبه 06 دی 1399 ساعت 15:15
73 2049 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 15:20
74 2071 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 15:25
75 2094 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 15:30
76 2106 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 15:35
77 2120 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 15:40
78 2120 جمعه 12 دی 1399 ساعت 15:45
79 2118 شنبه 13 دی 1399 ساعت 15:50
80 2129 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 15:55
81 2131 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 16:00
82 2119 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 16:05
83 2133 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 16:10
84 2142 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 16:15
85 2153 جمعه 19 دی 1399 ساعت 16:20
86 2153 شنبه 20 دی 1399 ساعت 16:25
87 2153 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 16:30
88 2141 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 16:35
89 2158 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 16:40
90 2137 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 16:45
91 2132 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 16:50
92 2097 جمعه 26 دی 1399 ساعت 16:55
93 2099 شنبه 27 دی 1399 ساعت 17:00
94 2099 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 17:05
95 2086 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 17:10
96 2019 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 17:15
97 1991 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 17:20
98 1960 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 17:25
99 1970 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 17:30
100 1971 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 17:35
101 1968 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 17:40
102 1982 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 17:45
103 1977 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 17:50
104 1964 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 17:55
105 1956 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 18:00
106 1951 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 18:05
107 1915 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 18:10
108 1903 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 18:15
109 1903 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 18:20
110 1909 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 18:25
111 1920 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 18:30
112 1890 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 18:35
113 1882 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 18:40
114 1864 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 18:45
115 1832 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 18:50
116 1826 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 18:55
117 1806 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 19:00
118 1807 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 19:05
119 1820 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 19:07
120 1827 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 19:46
121 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 09:20
122 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 09:20
123 1908 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 01:55
124 1897 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 02:40
125 1908 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 02:45
126 1895 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 03:10
127 1927 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 03:20
128 1954 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 03:35
129 1950 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 03:40
130 1938 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 03:45
131 1934 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 03:50
132 1917 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 03:55
133 1883 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 04:00
134 1860 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 04:10
135 1845 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 04:15
136 1824 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 04:20
137 1819 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 04:25
138 1804 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 04:30
139 1790 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 04:35
140 1788 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 04:40
141 1822 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 04:45
142 1809 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 04:50
143 1840 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 04:55
144 1823 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 05:00
145 1822 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 05:05
146 1823 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 05:10
147 1812 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 05:15
148 1793 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 05:20
149 1770 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 05:25
150 1752 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 05:30
151 1721 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 05:35
152 1721 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 05:40
153 1724 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 05:45
154 1732 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 05:50
155 1716 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 05:55
156 1719 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 06:00
157 1732 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 07:05
158 1743 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 07:10
159 1735 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 07:15
160 1753 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 07:20
161 1782 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 07:25
162 1810 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 07:30
163 1842 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 07:35
164 1855 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 07:40
165 1857 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 07:50
166 1870 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 07:55
167 1871 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 08:00
168 1891 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 08:05
169 1876 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 08:10
170 1864 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 08:15
171 1886 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 08:20
172 1872 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 08:25
173 1895 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 08:30
174 1875 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 08:35
175 1864 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 08:40
176 1881 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 08:45
177 1875 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 08:50
178 1861 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 08:55
179 1901 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 09:00
180 1921 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 09:05
181 1918 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 09:10
182 1930 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 09:15
183 1939 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 09:20
184 1935 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 09:25
185 1934 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 09:30
186 1967 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 09:35
187 1967 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 09:40
188 1983 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 09:45
189 1995 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 09:50
190 2011 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 09:55
191 2008 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 10:00
192 1998 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 10:05
193 1971 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 10:10
194 1938 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 10:15
195 - چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 10:20
196 1948 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 10:20
197 1948 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 10:25
198 1940 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 10:30
199 1921 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 10:35
200 1932 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 10:40
201 1945 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 10:45
202 1954 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 10:50
203 1981 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 10:55
204 1959 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 11:00
205 1969 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 11:05
206 1989 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 11:10
207 1990 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 11:15
208 2018 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 11:20
209 2041 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 11:25
210 2045 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 11:30
211 2036 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 11:35
212 1988 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
213 2009 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
214 2033 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
215 2059 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 02:10
216 2068 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 02:15
217 2054 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 02:20
218 2048 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 02:25
219 2035 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 02:30
220 2026 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 02:40
221 2017 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 02:45
222 2024 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 02:50
223 2060 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 02:55
224 2085 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 03:00
225 2079 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 03:05
226 2111 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 03:10
227 2132 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 03:15
228 2180 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 03:20
229 2154 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 03:25
230 2183 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 03:30
231 2184 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 03:35
232 2163 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 03:40
233 2131 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 03:45
234 2178 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 03:50
235 2216 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 03:55
236 2211 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 04:00
237 2182 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 04:05
238 2149 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 04:15
239 2127 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 04:20
240 2114 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 04:25
241 2088 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 04:30
242 2116 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 04:35
243 2123 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 04:40
244 2125 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 04:45
245 2135 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 04:50
246 2108 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 04:55
247 2126 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 05:00
248 2153 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 05:05
249 2171 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 05:10
250 2154 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 05:15
251 2152 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 05:20
252 2187 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 05:25
253 2190 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 05:30
254 2162 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 05:35
255 2154 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 05:40
256 2173 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 05:45
257 2158 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 05:50
258 2158 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 05:55
259 2171 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 06:00
260 2138 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 06:05
261 2146 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 06:10
262 2125 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 06:15
263 2115 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 06:20
264 2098 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 06:25
265 2084 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 06:30
266 2083 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 06:35
267 2129 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 06:40
268 2106 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 06:45
269 2127 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 06:50
270 2152 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 06:55
271 2158 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 07:00
272 2189 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 07:05
273 2154 جمعه 25 تیر 1400 ساعت 07:10
274 2157 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 07:15
275 2114 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 07:20
276 2123 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 07:25
277 2107 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 07:30
278 2082 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 07:35
279 2099 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 07:40
280 2105 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 07:45
281 - جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 10:20
282 2136 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 10:55
283 2105 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 11:00
284 2099 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 11:05
285 2152 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 11:10
286 2155 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 11:15
287 2132 پنجشنبه 07 مرداد 1400 ساعت 11:20
288 2084 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 11:25
289 2044 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 11:30
290 1989 یکشنبه 10 مرداد 1400 ساعت 11:35
291 1988 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 11:40
292 2008 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 11:45
293 2025 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 11:50
294 2026 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 11:56
295 2052 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 12:00
296 2054 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 12:05
297 2065 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 12:10
298 2076 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 12:15
299 2048 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 12:20
300 2099 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 12:25
301 2075 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 12:30
302 2079 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 12:35
303 2089 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 12:40
304 2081 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 12:45
305 2101 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 12:50
306 2121 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 12:55
307 2152 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 13:00
308 2187 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 13:05
309 2125 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 13:10
310 2167 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 13:15
311 2144 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 13:20
312 2125 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 13:25
313 2103 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 13:30
314 2105 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 13:35
315 2071 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 13:40
316 2025 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 13:45
317 2033 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 13:50
318 2016 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 13:55
319 1993 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 14:00
320 2010 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 14:05
321 2042 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 14:10
322 2038 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 14:15
323 2006 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 14:20
324 1977 شنبه 13 شهریور 1400 ساعت 14:25
325 1999 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 14:30
326 2006 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 14:35
327 1988 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 14:40
328 1978 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 14:45
329 2005 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 14:50
330 2009 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 14:55
331 2028 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 15:00
332 2039 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 15:06
333 2051 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 15:10
334 2064 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 15:15
335 2097 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 15:25
336 2074 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 15:30
337 2098 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 15:35
338 2091 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 15:40
339 2178 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 15:45
340 2183 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 15:50
341 2231 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 15:56
342 2287 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 15:00
343 2289 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 15:05
344 2311 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 15:10
345 2375 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 15:15
346 2412 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 15:20
347 2455 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 15:25
348 2512 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 15:30
349 2544 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 15:35
350 2576 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 15:40
351 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 09:20
352 2622 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 10:15
353 2695 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 10:20
354 2684 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 10:25
355 2780 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 10:30
356 2775 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 10:40
357 2735 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 10:45
358 2800 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 10:50
359 2797 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 10:56
360 2833 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 11:00
361 2828 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 11:06
362 2868 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 11:10
363 2829 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 11:15
364 2829 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 11:20
365 2783 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 11:25
366 2742 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 11:30
367 2690 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 11:35
368 2651 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 11:40
369 2611 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 11:45
370 2566 چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت 11:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.