لایو دیتا (livedata.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2018

عنوان فارسی : لایو دیتا
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 12:55
خلاصه معرفی livedata.ir درج شده در الکسا
لایو دیتا- سایت اطلاع رسانی لحظه ای بازارهای داخلی و بین المللی لایو دیتا آی آر وب سایت حرفه ای اطلاع رسانی لحظه ای و آنلاین قیمت نفت،طلا 24 عیار جهانی و داخلی به دلار و ریال، نرخ ارز و فرمول سکه بهار آزادی و بازارهای بورس

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت لایو دیتا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت لایو دیتا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1435 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 20:30
2 1444 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 20:35
3 1437 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 20:40
4 1426 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 20:45
5 1444 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 20:50
6 1439 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 20:55
7 1440 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 21:00
8 1458 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 21:05
9 1470 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 21:10
10 1475 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 21:15
11 1472 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 21:20
12 1470 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 21:25
13 1463 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 21:30
14 1488 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 21:35
15 1517 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 21:40
16 1514 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 21:45
17 1508 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 21:50
18 1528 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 21:55
19 1522 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 22:00
20 1510 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 22:05
21 1517 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 22:10
22 1545 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 22:15
23 1547 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 22:20
24 1538 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 22:25
25 1538 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 22:35
26 1540 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 22:40
27 1541 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 22:45
28 1556 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 22:50
29 1574 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 22:55
30 1584 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 23:00
31 1580 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 23:05
32 1560 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 23:10
33 1557 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 23:15
34 1561 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 23:20
35 1572 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 23:25
36 1585 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 23:30
37 1588 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 23:35
38 1616 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 23:40
39 1615 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 23:45
40 1618 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 23:50
41 1609 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 23:55
42 1624 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 00:00
43 1634 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 00:05
44 1670 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 00:10
45 1670 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 00:35
46 1655 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 00:40
47 1662 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 00:45
48 1649 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 00:50
49 1623 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 00:55
50 1622 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 01:00
51 1634 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 01:05
52 1639 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 01:10
53 1623 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 01:15
54 1619 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 01:20
55 1622 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 01:25
56 1631 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 01:30
57 1621 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 01:35
58 1616 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 01:40
59 1603 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 01:45
60 1593 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 01:50
61 1595 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 01:55
62 1613 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 02:00
63 1611 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 02:05
64 1616 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 02:10
65 1625 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 02:15
66 1618 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 02:20
67 1610 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 02:25
68 1611 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 02:30
69 1604 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 02:35
70 1602 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 02:40
71 1595 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 02:45
72 1594 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 02:50
73 1605 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 02:55
74 1604 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 03:00
75 1622 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 03:05
76 1604 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 03:10
77 1620 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 03:15
78 1628 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 03:20
79 1648 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 03:25
80 1642 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 03:30
81 1652 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 03:35
82 1636 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 03:40
83 1631 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 03:45
84 1638 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 03:50
85 1634 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 03:55
86 1632 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 04:00
87 1641 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 04:05
88 1641 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 04:10
89 1658 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 04:15
90 1661 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 04:20
91 1651 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 04:25
92 1648 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 04:30
93 1645 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 04:35
94 1659 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 04:40
95 1646 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 04:45
96 1638 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 04:50
97 1625 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 04:55
98 1619 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 05:00
99 1619 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 05:05
100 1637 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 05:10
101 1626 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 05:15
102 1634 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 05:20
103 1625 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 05:25
104 1619 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 05:30
105 1622 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 05:35
106 1624 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 05:40
107 1662 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 05:45
108 1684 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 05:50
109 1707 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 05:55
110 1697 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 06:00
111 1729 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 06:05
112 1738 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 06:10
113 1733 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 06:15
114 1757 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 06:20
115 1764 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 06:25
116 1782 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 06:30
117 1791 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 06:35
118 1783 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 06:40
119 1764 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 06:45
120 1755 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 06:50
121 1771 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 07:00
122 1787 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 07:05
123 1796 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 07:10
124 1814 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 07:15
125 1811 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 07:20
126 1832 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 07:25
127 1849 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 07:30
128 1874 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 07:35
129 1903 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 07:40
130 1922 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 07:45
131 1926 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 07:50
132 1975 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 07:55
133 1974 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 08:00
134 1984 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 08:05
135 2017 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 08:10
136 2043 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 07:15
137 2061 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 07:20
138 2055 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 07:25
139 2055 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 07:30
140 2055 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 07:35
141 2043 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 07:40
142 2024 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 07:45
143 2012 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 07:50
144 2037 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 07:55
145 2000 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 08:00
146 1984 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 08:05
147 1984 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 08:10
148 2039 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 08:15
149 2037 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 08:20
150 2052 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 08:25
151 2037 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 08:30
152 2036 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 08:35
153 1992 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 08:40
154 1966 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 08:45
155 1964 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 08:50
156 1948 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 08:55
157 1945 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 09:00
158 1949 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 09:05
159 1931 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 09:10
160 1925 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 09:15
161 1912 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 09:20
162 1893 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 09:25
163 1894 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 09:30
164 1894 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 09:35
165 1866 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 09:40
166 1838 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 09:45
167 1797 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 09:50
168 1782 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 09:55
169 1772 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 10:00
170 1777 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 10:05
171 1766 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 10:10
172 1757 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 10:15
173 1729 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 10:20
174 1737 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 10:25
175 1747 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 10:30
176 1739 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 10:35
177 1738 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 10:40
178 1741 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 10:45
179 1735 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 10:50
180 1749 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 10:55
181 1740 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 11:00
182 1723 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 11:05
183 1729 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 11:10
184 1735 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 11:15
185 1712 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 11:20
186 1701 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 11:25
187 1676 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 11:30
188 1675 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 11:35
189 1664 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 11:40
190 1682 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 11:45
191 1686 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 11:50
192 1701 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 11:55
193 1698 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 12:00
194 1704 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 12:05
195 1703 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 12:10
196 1728 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 12:15
197 1745 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 12:20
198 1766 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 12:25
199 1796 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 12:30
200 1809 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 12:35
201 1790 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 12:40
202 1787 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 12:45
203 1790 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 12:50
204 1804 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 12:55
205 1808 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 13:00
206 1819 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 13:05
207 1832 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 13:10
208 1819 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 13:15
209 1820 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 13:20
210 1837 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 13:25
211 1853 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 13:30
212 1880 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 13:35
213 1883 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 13:40
214 1899 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 13:45
215 1927 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 13:50
216 1955 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 13:55
217 1983 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 14:00
218 1982 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 14:05
219 1989 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 14:10
220 1992 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 14:15
221 1973 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 14:20
222 1974 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 14:25
223 1985 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 14:30
224 1962 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 14:35
225 1962 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 14:40
226 1992 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 14:45
227 2008 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 14:50
228 2008 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 14:55
229 1972 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 15:00
230 1964 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 15:05
231 1991 جمعه 05 دی 1399 ساعت 15:10
232 2037 شنبه 06 دی 1399 ساعت 15:15
233 2049 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 15:20
234 2071 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 15:25
235 2094 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 15:30
236 2106 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 15:35
237 2120 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 15:40
238 2120 جمعه 12 دی 1399 ساعت 15:45
239 2118 شنبه 13 دی 1399 ساعت 15:50
240 2129 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 15:55
241 2131 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 16:00
242 2119 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 16:05
243 2133 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 16:10
244 2142 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 16:15
245 2153 جمعه 19 دی 1399 ساعت 16:20
246 2153 شنبه 20 دی 1399 ساعت 16:25
247 2153 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 16:30
248 2141 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 16:35
249 2158 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 16:40
250 2137 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 16:45
251 2132 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 16:50
252 2097 جمعه 26 دی 1399 ساعت 16:55
253 2099 شنبه 27 دی 1399 ساعت 17:00
254 2099 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 17:05
255 2086 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 17:10
256 2019 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 17:15
257 1991 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 17:20
258 1960 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 17:25
259 1970 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 17:30
260 1971 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 17:35
261 1968 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 17:40
262 1982 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 17:45
263 1977 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 17:50
264 1964 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 17:55
265 1956 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 18:00
266 1951 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 18:05
267 1915 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 18:10
268 1903 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 18:15
269 1903 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 18:20
270 1909 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 18:25
271 1920 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 18:30
272 1890 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 18:35
273 1882 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 18:40
274 1864 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 18:45
275 1832 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 18:50
276 1826 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 18:55
277 1806 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 19:00
278 1807 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 19:05
279 1820 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 19:07
280 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 19:30
281 1827 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 19:46
282 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 19:30
283 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 19:30
284 1908 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 01:55
285 1897 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 02:40
286 1908 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 02:45
287 1895 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 03:10
288 1927 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 03:20
289 1954 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 03:35
290 1950 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 03:40
291 1938 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 03:45
292 1934 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 03:50
293 1917 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 03:55
294 1883 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 04:00
295 1860 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 04:10
296 1845 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 04:15
297 1824 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 04:20
298 1819 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 04:25
299 1804 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 04:30
300 1790 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 04:35
301 1788 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 04:40
302 1822 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 04:45
303 1809 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 04:50
304 1840 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 04:55
305 1823 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 05:00
306 1822 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 05:05
307 1823 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 05:10
308 1812 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 05:15
309 1793 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 05:20
310 1770 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 05:25
311 1752 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 05:30
312 1721 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 05:35
313 1721 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 05:40
314 1724 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 05:45
315 1732 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 05:50
316 1716 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 05:55
317 1719 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 06:00
318 1732 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 07:05
319 1743 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 07:10
320 1735 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 07:15
321 1753 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 07:20
322 1782 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 07:25
323 1810 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 07:30
324 1842 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 07:35
325 1855 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 07:40
326 1857 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 07:50
327 1870 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 07:55
328 1871 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 08:00
329 1891 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 08:05
330 1876 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 08:10
331 1864 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 08:15
332 1886 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 08:20
333 1872 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 08:25
334 1895 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 08:30
335 1875 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 08:35
336 1864 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 08:40
337 1881 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 08:45
338 1875 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 08:50
339 1861 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 08:55
340 1901 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 09:00
341 1921 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 09:05
342 1918 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 09:10
343 1930 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 09:15
344 1939 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 09:20
345 1935 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 09:25
346 1934 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 09:30
347 1967 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 09:35
348 1967 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 09:40
349 1983 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 09:45
350 1995 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 09:50
351 2011 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 09:55
352 2008 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 10:00
353 1998 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 10:05
354 1971 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 10:10
355 1938 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 10:15
356 1948 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 10:20
357 1948 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 10:25
358 1940 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 10:30
359 1921 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 10:35
360 1932 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 10:40
361 1945 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 10:45
362 1954 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 10:50
363 1981 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 10:55
364 1959 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 11:00
365 1969 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 11:05
366 1989 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 11:10
367 1990 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 11:15
368 2018 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 11:20
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.