شهرداری تبریز (tabriz.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2335

عنوان فارسی : شهرداری تبریز
زمان ثبت در الکسیران : جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 02:43

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت شهرداری تبریز

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت شهرداری تبریز در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2132 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 08:50
2 2145 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 08:55
3 2115 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 09:00
4 2089 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 09:15
5 2082 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 09:20
6 2115 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 15:45
7 2129 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 16:00
8 2094 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 16:15
9 2074 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 19:05
10 2075 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 00:35
11 2047 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 00:40
12 2009 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 00:50
13 2053 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 00:55
14 2076 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 01:00
15 2093 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 01:15
16 2112 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 01:20
17 2110 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 01:25
18 2104 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 01:30
19 - سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 08:50
20 2081 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 16:36
21 2088 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 23:55
22 2119 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 00:50
23 2211 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 02:00
24 - یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 08:50
25 2216 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 07:15
26 2206 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 08:30
27 2227 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 08:35
28 2250 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 08:40
29 2291 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 08:45
30 - شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 08:50
31 2313 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 08:50
32 2325 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 08:55
33 2335 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 09:00