سازمان فناوری اطلاعات ایران (ito.gov.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2137

زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 23:58

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1740 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 00:10
2 1753 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 00:15
3 1779 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 00:20
4 1781 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 00:25
5 1819 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 00:30
6 1833 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 00:35
7 1884 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 00:40
8 1886 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 00:45
9 1902 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 00:50
10 1868 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 00:55
11 1898 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 01:00
12 1928 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 01:05
13 1895 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 01:10
14 1860 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 01:15
15 1809 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 01:20
16 1809 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 01:25
17 1819 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 01:30
18 1819 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 01:35
19 1868 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 01:41
20 1893 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 01:45
21 1875 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 01:50
22 1865 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 01:55
23 1869 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 02:00
24 1850 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 02:55
25 1864 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 03:00
26 1841 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 03:05
27 1835 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 14:58
28 - سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 00:10
29 1842 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 05:00
30 - پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 00:10
31 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 00:10
32 - شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 00:10
33 1836 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 20:25
34 - دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 00:10
35 1831 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 02:04
36 - چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 00:10
37 1809 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 03:25
38 1828 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 03:40
39 1833 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 03:55
40 1822 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 04:05
41 1857 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 04:10
42 1864 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 04:20
43 1911 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 04:30
44 1911 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 04:55
45 1939 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 06:35
46 1934 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 06:40
47 1947 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 06:45
48 1951 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 06:50
49 1971 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 06:55
50 1975 چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 10:35
51 1986 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 10:40
52 2046 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 10:50
53 2025 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 10:55
54 2041 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 11:05
55 2008 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 11:10
56 1982 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 11:15
57 1973 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 11:20
58 2046 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 11:25
59 2077 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 11:30
60 2079 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 11:35
61 2146 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 11:40
62 2139 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 11:45
63 2148 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 11:50
64 2133 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 14:26
65 2063 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 17:45
66 2038 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 19:10
67 2093 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 23:15
68 2110 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 23:25
69 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 01:10
70 2058 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 05:20
71 2040 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 06:20
72 2032 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 06:30
73 2047 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 06:35
74 2062 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 06:40
75 2114 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 06:45
76 2108 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 06:50
77 2137 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 07:00