دانلود گذر (Downloadgozar.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

آخرین رتبه موجود در ایران: 118159 - وب‌سایت رتبه جدید ندارد و آرشیو شده است.

عنوان فارسی : دانلود گذر
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 17 فروردین 1395 ساعت 00:02
خلاصه معرفی Downloadgozar.ir درج شده در الکسا
دانلود نرم افزار,دانلود بازی,اهنگ جدید,فیلم ایرانی,سریال,کلیپ,کتاب,آموزشی,عکی

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت دانلود گذر

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت دانلود گذر در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 25608 پنجشنبه 29 آذر 1397 ساعت 01:50
2 27144 جمعه 30 آذر 1397 ساعت 01:55
3 27726 شنبه 01 دی 1397 ساعت 02:00
4 - یکشنبه 02 دی 1397 ساعت 01:50
5 - دوشنبه 03 دی 1397 ساعت 01:50
6 - سه‌شنبه 04 دی 1397 ساعت 01:50
7 - چهارشنبه 05 دی 1397 ساعت 01:50
8 - پنجشنبه 06 دی 1397 ساعت 01:50
9 - جمعه 07 دی 1397 ساعت 01:50
10 37370 یکشنبه 09 دی 1397 ساعت 01:35
11 - یکشنبه 09 دی 1397 ساعت 01:50
12 - دوشنبه 10 دی 1397 ساعت 01:50
13 40224 سه‌شنبه 11 دی 1397 ساعت 06:05
14 39692 چهارشنبه 12 دی 1397 ساعت 06:15
15 42864 پنجشنبه 13 دی 1397 ساعت 06:20
16 42250 جمعه 14 دی 1397 ساعت 06:35
17 43815 شنبه 15 دی 1397 ساعت 06:40
18 43676 یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 06:45
19 43749 دوشنبه 17 دی 1397 ساعت 06:50
20 46204 سه‌شنبه 18 دی 1397 ساعت 06:55
21 44286 چهارشنبه 19 دی 1397 ساعت 07:00
22 44249 پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت 07:05
23 47528 جمعه 21 دی 1397 ساعت 07:10
24 49648 شنبه 22 دی 1397 ساعت 07:15
25 46023 یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 07:20
26 44130 دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 07:25
27 40867 سه‌شنبه 25 دی 1397 ساعت 07:30
28 40967 چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت 07:35
29 40989 پنجشنبه 27 دی 1397 ساعت 07:40
30 42658 جمعه 28 دی 1397 ساعت 07:45
31 42625 شنبه 29 دی 1397 ساعت 07:50
32 42520 یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 07:55
33 44439 دوشنبه 01 بهمن 1397 ساعت 08:00
34 46846 سه‌شنبه 02 بهمن 1397 ساعت 08:05
35 47061 چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 08:10
36 47096 پنجشنبه 04 بهمن 1397 ساعت 08:15
37 49262 جمعه 05 بهمن 1397 ساعت 08:20
38 51591 شنبه 06 بهمن 1397 ساعت 08:25
39 48089 یکشنبه 07 بهمن 1397 ساعت 08:30
40 48115 دوشنبه 08 بهمن 1397 ساعت 08:35
41 51083 سه‌شنبه 09 بهمن 1397 ساعت 08:40
42 51180 چهارشنبه 10 بهمن 1397 ساعت 08:45
43 51445 پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 08:50
44 55126 جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 08:55
45 58131 شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 09:00
46 64278 یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 09:05
47 77062 دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 09:10
48 77343 سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 09:15
49 70353 چهارشنبه 17 بهمن 1397 ساعت 09:20
50 66001 پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 09:25
51 65957 جمعه 19 بهمن 1397 ساعت 09:30
52 70527 شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 09:35
53 70527 یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 09:40
54 70546 دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 09:45
55 70552 سه‌شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 09:50
56 64397 چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 09:55
57 64653 پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 10:00
58 74345 جمعه 26 بهمن 1397 ساعت 10:10
59 74060 شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 10:15
60 48426 یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 10:20
61 48535 دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 10:25
62 48567 سه‌شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 10:30
63 46414 چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 10:35
64 46452 پنجشنبه 02 اسفند 1397 ساعت 10:40
65 44480 جمعه 03 اسفند 1397 ساعت 10:50
66 44480 شنبه 04 اسفند 1397 ساعت 11:00
67 44312 یکشنبه 05 اسفند 1397 ساعت 11:05
68 44306 دوشنبه 06 اسفند 1397 ساعت 11:25
69 44517 سه‌شنبه 07 اسفند 1397 ساعت 11:30
70 47736 چهارشنبه 08 اسفند 1397 ساعت 11:35
71 45465 پنجشنبه 09 اسفند 1397 ساعت 11:40
72 43347 جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 11:45
73 41876 شنبه 11 اسفند 1397 ساعت 12:00
74 41902 یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 12:05
75 41869 دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 13:40
76 41788 سه‌شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 15:35
77 44048 چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 17:15
78 44028 جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 01:10
79 - جمعه 17 اسفند 1397 ساعت 01:50
80 43955 شنبه 18 اسفند 1397 ساعت 02:50
81 43886 یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 11:40
82 43888 دوشنبه 20 اسفند 1397 ساعت 11:50
83 43800 سه‌شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 11:55
84 49083 چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 15:35
85 46209 پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 15:50
86 46143 جمعه 24 اسفند 1397 ساعت 15:55
87 46124 شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 16:10
88 57833 یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 16:20
89 47493 دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 16:26
90 44459 سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 16:30
91 46664 چهارشنبه 29 اسفند 1397 ساعت 17:15
92 42806 پنجشنبه 01 فروردین 1398 ساعت 17:35
93 40813 جمعه 02 فروردین 1398 ساعت 18:50
94 40643 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 18:55
95 40461 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 19:00
96 40190 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 19:05
97 39915 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 19:10
98 - چهارشنبه 07 فروردین 1398 ساعت 02:50
99 - پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 02:50
100 - جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 02:50
101 - شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 02:50
102 44780 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 03:32
103 42548 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 03:37
104 43604 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 03:42
105 43591 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 03:47
106 43273 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 03:52
107 43136 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 03:57
108 39923 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 04:02
109 39749 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 04:07
110 41578 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 04:12
111 39887 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 04:17
112 - چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 02:50
113 40089 پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 04:27
114 40113 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 04:32
115 41900 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 04:37
116 46025 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 04:42
117 - دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت 02:50
118 44056 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 04:52
119 49944 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 04:57
120 62373 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 05:02
121 61379 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 05:07
122 61456 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 05:12
123 71545 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 05:17
124 84719 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 05:22
125 74411 سه‌شنبه 03 اردیبهشت 1398 ساعت 05:27
126 69394 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1398 ساعت 05:32
127 69708 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1398 ساعت 05:37
128 65343 جمعه 06 اردیبهشت 1398 ساعت 05:42
129 65373 شنبه 07 اردیبهشت 1398 ساعت 05:47
130 52280 یکشنبه 08 اردیبهشت 1398 ساعت 05:52
131 52545 دوشنبه 09 اردیبهشت 1398 ساعت 05:57
132 46294 سه‌شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 06:02
133 46450 چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 06:07
134 46727 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 06:12
135 46817 جمعه 13 اردیبهشت 1398 ساعت 06:17
136 44149 شنبه 14 اردیبهشت 1398 ساعت 06:22
137 - یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
138 - دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
139 - سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
140 45346 چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 ساعت 06:42
141 47522 پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 06:47
142 47469 جمعه 20 اردیبهشت 1398 ساعت 06:52
143 - شنبه 21 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
144 - یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
145 - دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
146 - سه‌شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
147 - چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
148 - پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
149 - جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
150 - شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
151 - یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
152 - دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
153 - سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 02:50
154 - چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 02:50
155 - پنجشنبه 02 خرداد 1398 ساعت 02:50
156 - جمعه 03 خرداد 1398 ساعت 02:50
157 - شنبه 04 خرداد 1398 ساعت 02:50
158 - یکشنبه 05 خرداد 1398 ساعت 02:50
159 - دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 02:50
160 - سه‌شنبه 07 خرداد 1398 ساعت 02:50
161 - چهارشنبه 08 خرداد 1398 ساعت 02:50
162 - پنجشنبه 09 خرداد 1398 ساعت 02:50
163 - جمعه 10 خرداد 1398 ساعت 02:50
164 - شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 02:50
165 - یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 02:50
166 - دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 02:50
167 - سه‌شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 02:50
168 - چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 02:50
169 - پنجشنبه 16 خرداد 1398 ساعت 02:50
170 - جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 02:50
171 - شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 02:50
172 - یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 02:50
173 - دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 02:50
174 - سه‌شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 02:50
175 - چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 02:50
176 - پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 02:50
177 - جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 02:50
178 - شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 02:50
179 - یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 02:50
180 - دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 02:50
181 - سه‌شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 02:50
182 - چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 02:50
183 69049 پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 16:57
184 - جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 17:12
185 73551 شنبه 01 تیر 1398 ساعت 17:17
186 73338 یکشنبه 02 تیر 1398 ساعت 17:22
187 62504 دوشنبه 03 تیر 1398 ساعت 17:27
188 58708 سه‌شنبه 04 تیر 1398 ساعت 17:32
189 58826 چهارشنبه 05 تیر 1398 ساعت 17:37
190 58773 پنجشنبه 06 تیر 1398 ساعت 17:42
191 58725 جمعه 07 تیر 1398 ساعت 17:47
192 58614 شنبه 08 تیر 1398 ساعت 17:52
193 62360 یکشنبه 09 تیر 1398 ساعت 17:57
194 66990 دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 18:02
195 69636 سه‌شنبه 11 تیر 1398 ساعت 18:07
196 69526 چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 18:12
197 69520 پنجشنبه 13 تیر 1398 ساعت 18:17
198 69597 جمعه 14 تیر 1398 ساعت 18:22
199 63344 شنبه 15 تیر 1398 ساعت 18:27
200 63251 یکشنبه 16 تیر 1398 ساعت 18:32
201 63683 دوشنبه 17 تیر 1398 ساعت 18:37
202 63683 سه‌شنبه 18 تیر 1398 ساعت 18:42
203 63740 چهارشنبه 19 تیر 1398 ساعت 19:02
204 63959 پنجشنبه 20 تیر 1398 ساعت 19:07
205 63963 جمعه 21 تیر 1398 ساعت 19:12
206 63963 شنبه 22 تیر 1398 ساعت 19:22
207 63963 یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 19:27
208 83439 دوشنبه 24 تیر 1398 ساعت 19:32
209 83636 سه‌شنبه 25 تیر 1398 ساعت 20:02
210 83814 چهارشنبه 26 تیر 1398 ساعت 20:07
211 84097 پنجشنبه 27 تیر 1398 ساعت 20:17
212 84010 جمعه 28 تیر 1398 ساعت 20:22
213 83988 شنبه 29 تیر 1398 ساعت 20:22
214 84248 یکشنبه 30 تیر 1398 ساعت 20:27
215 84543 دوشنبه 31 تیر 1398 ساعت 20:32
216 106771 سه‌شنبه 01 مرداد 1398 ساعت 20:37
217 - چهارشنبه 02 مرداد 1398 ساعت 20:42
218 - پنجشنبه 03 مرداد 1398 ساعت 20:47
219 - جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 20:52
220 - شنبه 05 مرداد 1398 ساعت 20:52
221 93142 یکشنبه 06 مرداد 1398 ساعت 20:57
222 65043 دوشنبه 07 مرداد 1398 ساعت 21:02
223 65296 سه‌شنبه 08 مرداد 1398 ساعت 21:07
224 70092 چهارشنبه 09 مرداد 1398 ساعت 21:12
225 71793 پنجشنبه 10 مرداد 1398 ساعت 21:17
226 71713 جمعه 11 مرداد 1398 ساعت 21:22
227 71923 شنبه 12 مرداد 1398 ساعت 21:27
228 72306 یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 21:32
229 80249 دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 21:37
230 80616 سه‌شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 21:42
231 80863 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ساعت 21:47
232 80971 پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 21:52
233 81121 جمعه 18 مرداد 1398 ساعت 21:57
234 81206 شنبه 19 مرداد 1398 ساعت 21:57
235 81486 یکشنبه 20 مرداد 1398 ساعت 22:02
236 81486 دوشنبه 21 مرداد 1398 ساعت 22:07
237 81948 سه‌شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 22:07
238 82159 چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت 22:12
239 91896 پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 22:17
240 91719 جمعه 25 مرداد 1398 ساعت 22:22
241 91716 شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 22:27
242 91860 یکشنبه 27 مرداد 1398 ساعت 22:32
243 92312 دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 22:37
244 92539 سه‌شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 22:42
245 - چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 22:47
246 - پنجشنبه 31 مرداد 1398 ساعت 22:52
247 - جمعه 01 شهریور 1398 ساعت 22:57
248 - شنبه 02 شهریور 1398 ساعت 23:02
249 - یکشنبه 03 شهریور 1398 ساعت 23:07
250 - دوشنبه 04 شهریور 1398 ساعت 23:12
251 - سه‌شنبه 05 شهریور 1398 ساعت 23:17
252 - چهارشنبه 06 شهریور 1398 ساعت 23:22
253 - پنجشنبه 07 شهریور 1398 ساعت 23:27
254 - جمعه 08 شهریور 1398 ساعت 23:32
255 - شنبه 09 شهریور 1398 ساعت 23:37
256 - یکشنبه 10 شهریور 1398 ساعت 23:42
257 - دوشنبه 11 شهریور 1398 ساعت 23:47
258 - سه‌شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 23:52
259 - چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 23:57
260 - جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 00:02
261 - شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 00:07
262 - یکشنبه 17 شهریور 1398 ساعت 00:12
263 - دوشنبه 18 شهریور 1398 ساعت 00:17
264 - سه‌شنبه 19 شهریور 1398 ساعت 00:22
265 - چهارشنبه 20 شهریور 1398 ساعت 00:27
266 - پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 00:32
267 - جمعه 22 شهریور 1398 ساعت 00:37
268 - شنبه 23 شهریور 1398 ساعت 00:37
269 - یکشنبه 24 شهریور 1398 ساعت 00:42
270 - دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 00:47
271 - سه‌شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 00:52
272 - چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 00:57
273 95335 پنجشنبه 28 شهریور 1398 ساعت 01:02
274 95335 جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 01:07
275 95305 شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 01:12
276 95321 یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 00:12
277 95252 دوشنبه 01 مهر 1398 ساعت 00:17
278 98306 سه‌شنبه 02 مهر 1398 ساعت 00:17
279 98462 چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 00:22
280 98245 پنجشنبه 04 مهر 1398 ساعت 00:27
281 98095 جمعه 05 مهر 1398 ساعت 00:32
282 97945 شنبه 06 مهر 1398 ساعت 00:37
283 97806 یکشنبه 07 مهر 1398 ساعت 00:42
284 - دوشنبه 08 مهر 1398 ساعت 00:47
285 - سه‌شنبه 09 مهر 1398 ساعت 00:52
286 - چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 00:57
287 - پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 01:02
288 - جمعه 12 مهر 1398 ساعت 01:07
289 - شنبه 13 مهر 1398 ساعت 01:12
290 - یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 01:17
291 - دوشنبه 15 مهر 1398 ساعت 01:22
292 - سه‌شنبه 16 مهر 1398 ساعت 01:27
293 - چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 01:27
294 - پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 01:32
295 - جمعه 19 مهر 1398 ساعت 01:37
296 123711 شنبه 20 مهر 1398 ساعت 01:42
297 123658 یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 01:47
298 - یکشنبه 21 مهر 1398 ساعت 01:50
299 123794 دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 01:52
300 123984 سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 01:57
301 123967 چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 02:02
302 108199 پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 02:07
303 108381 جمعه 26 مهر 1398 ساعت 02:12
304 - شنبه 27 مهر 1398 ساعت 02:17
305 - یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 02:22
306 - دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 01:50
307 - سه‌شنبه 30 مهر 1398 ساعت 13:12
308 - چهارشنبه 01 آبان 1398 ساعت 13:17
309 98303 پنجشنبه 02 آبان 1398 ساعت 13:22
310 89479 جمعه 03 آبان 1398 ساعت 13:27
311 89377 شنبه 04 آبان 1398 ساعت 13:33
312 89457 یکشنبه 05 آبان 1398 ساعت 13:37
313 89648 دوشنبه 06 آبان 1398 ساعت 13:42
314 89882 سه‌شنبه 07 آبان 1398 ساعت 13:47
315 89933 چهارشنبه 08 آبان 1398 ساعت 13:52
316 90046 پنجشنبه 09 آبان 1398 ساعت 13:57
317 90170 جمعه 10 آبان 1398 ساعت 14:02
318 92033 شنبه 11 آبان 1398 ساعت 14:07
319 92008 یکشنبه 12 آبان 1398 ساعت 14:12
320 92114 دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 14:17
321 92347 سه‌شنبه 14 آبان 1398 ساعت 14:22
322 92628 چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت 14:27
323 92623 پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 14:32
324 92588 جمعه 17 آبان 1398 ساعت 14:37
325 92597 شنبه 18 آبان 1398 ساعت 14:42
326 102017 یکشنبه 19 آبان 1398 ساعت 14:47
327 102197 دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 14:52
328 118057 سه‌شنبه 21 آبان 1398 ساعت 14:57
329 118389 چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 15:02
330 118418 پنجشنبه 23 آبان 1398 ساعت 15:07
331 118426 جمعه 24 آبان 1398 ساعت 15:12
332 118159 شنبه 25 آبان 1398 ساعت 15:17
333 - یکشنبه 26 آبان 1398 ساعت 19:57
334 - دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 21:02
335 - سه‌شنبه 28 آبان 1398 ساعت 21:07
336 - چهارشنبه 29 آبان 1398 ساعت 21:12
337 - پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 21:17
338 - جمعه 01 آذر 1398 ساعت 21:17
339 - شنبه 02 آذر 1398 ساعت 21:17
340 - یکشنبه 03 آذر 1398 ساعت 21:22
341 - دوشنبه 04 آذر 1398 ساعت 21:27
342 - سه‌شنبه 05 آذر 1398 ساعت 21:32
343 - چهارشنبه 06 آذر 1398 ساعت 21:37
344 - پنجشنبه 07 آذر 1398 ساعت 21:42
345 - جمعه 08 آذر 1398 ساعت 21:47
346 - شنبه 09 آذر 1398 ساعت 21:47
347 - یکشنبه 10 آذر 1398 ساعت 21:52
348 - دوشنبه 11 آذر 1398 ساعت 21:57
349 - سه‌شنبه 12 آذر 1398 ساعت 21:57
350 - چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 22:02
351 - پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 22:07
352 - جمعه 15 آذر 1398 ساعت 22:12
353 - شنبه 16 آذر 1398 ساعت 22:17
354 - یکشنبه 17 آذر 1398 ساعت 22:22
355 - دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 22:27
356 - سه‌شنبه 19 آذر 1398 ساعت 22:32
357 - چهارشنبه 20 آذر 1398 ساعت 22:37
358 - پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 22:42
359 - جمعه 22 آذر 1398 ساعت 22:47
360 - شنبه 23 آذر 1398 ساعت 22:52
361 - یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 22:57
362 - دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 23:02
363 - سه‌شنبه 26 آذر 1398 ساعت 23:07
364 - چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 23:12
365 - پنجشنبه 28 آذر 1398 ساعت 23:17
366 - جمعه 29 آذر 1398 ساعت 23:22
367 - شنبه 30 آذر 1398 ساعت 23:22
368 - یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 23:27
369 - دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 23:32
370 - سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 23:37
371 - چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 23:42
372 - پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 23:47
373 - جمعه 06 دی 1398 ساعت 23:52
374 - شنبه 07 دی 1398 ساعت 23:57
375 - دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 00:02
376 - سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 00:07
377 - چهارشنبه 11 دی 1398 ساعت 00:12
378 - پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 00:17
379 - جمعه 13 دی 1398 ساعت 00:22
380 - شنبه 14 دی 1398 ساعت 00:27
381 - یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 00:32
382 - دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 00:37
383 - سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 00:42
384 - چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 00:42
385 - پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 00:47
386 - جمعه 20 دی 1398 ساعت 00:52
387 - شنبه 21 دی 1398 ساعت 00:57
388 - یکشنبه 22 دی 1398 ساعت 01:02
389 - دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 01:07
390 - سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 01:07
391 - چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 01:12
392 - پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 01:17
393 - جمعه 27 دی 1398 ساعت 01:22
394 - شنبه 28 دی 1398 ساعت 01:27
395 - یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 01:32
396 - دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 01:37
397 - سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 01:37
398 - چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 01:42
399 - پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 01:47
400 - پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 01:50
401 - جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 01:52
402 - شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 01:57
403 - یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 02:02
404 - دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 02:07
405 - سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 02:12
406 - چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 02:17
407 - پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 02:22
408 - جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 02:27
409 - شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 02:32
410 - یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 02:37
411 - دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 02:37
412 - سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 02:42
413 - چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 02:47
414 - پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 02:47
415 - جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 02:52
416 - شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 02:57
417 - یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 03:02
418 - دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 03:07
419 - سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 03:12
420 - چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 03:17
421 - پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 03:22
422 - جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 03:27
423 - شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 03:27
424 - یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 03:32
425 - دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 03:37
426 - سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 03:37
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.