تریدینگ ویو (tradingview.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 17

عنوان فارسی : تریدینگ ویو
زمان ثبت در الکسیران : یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 00:00

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تریدینگ ویو

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تریدینگ ویو در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 50 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 00:00
2 50 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 00:00
3 - سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 00:00
4 - چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 00:00
5 50 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 00:00
6 47 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 00:00
7 - شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 00:00
8 46 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 00:00
9 47 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 00:00
10 - سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 00:00
11 - چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 00:00
12 - پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 00:00
13 41 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 00:00
14 - شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 00:00
15 39 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 00:00
16 - دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 00:00
17 39 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 00:00
18 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 00:00
19 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 00:00
20 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 00:00
21 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 00:00
22 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 00:00
23 36 دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 18:55
24 - سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 00:00
25 - چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 00:00
26 37 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 00:00
27 - جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 00:00
28 - شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 00:00
29 34 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 00:00
30 34 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 00:00
31 - سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 00:00
32 - چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 00:00
33 - پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 00:00
34 - جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 00:00
35 27 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 00:00
36 - یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 00:00
37 26 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 00:00
38 26 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 00:00
39 - چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 00:00
40 28 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 00:00
41 27 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 00:00
42 - شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 00:00
43 - یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 00:00
44 - دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 00:00
45 27 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 00:00
46 27 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 00:00
47 - پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 00:00
48 - جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 00:00
49 26 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 00:00
50 26 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 00:00
51 - دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 00:00
52 - سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 00:00
53 25 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 00:00
54 - پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 00:00
55 - جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 00:00
56 - شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 00:00
57 - یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 00:00
58 23 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 00:00
59 23 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 00:00
60 - چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 01:00
61 22 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 00:00
62 21 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 00:00
63 23 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 00:00
64 24 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 00:00
65 24 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 00:00
66 - سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 01:00
67 23 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 00:00
68 23 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 00:00
69 - جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 01:00
70 23 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 00:00
71 23 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 00:00
72 - دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 01:00
73 - سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 01:00
74 23 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 00:00
75 - پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 01:00
76 22 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 00:00
77 - شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 01:00
78 - یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 01:00
79 21 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 00:00
80 21 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 00:00
81 20 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 00:00
82 20 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 00:00
83 - جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 01:00
84 19 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 00:00
85 19 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 00:00
86 19 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 00:00
87 - سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 01:00
88 20 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
89 18 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
90 18 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
91 18 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
92 18 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
93 - دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
94 - سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
95 - چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
96 17 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
97 17 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
98 17 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.