تجارت نیوز (tejaratnews.com) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 41

عنوان فارسی : تجارت نیوز
زمان ثبت در الکسیران : جمعه 29 آذر 1398 ساعت 00:00

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تجارت نیوز

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تجارت نیوز در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 47 شنبه 30 آذر 1398 ساعت 00:00
2 43 یکشنبه 01 دی 1398 ساعت 00:00
3 40 دوشنبه 02 دی 1398 ساعت 00:00
4 39 سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 00:00
5 - سه‌شنبه 03 دی 1398 ساعت 00:00
6 39 چهارشنبه 04 دی 1398 ساعت 00:00
7 39 پنجشنبه 05 دی 1398 ساعت 00:00
8 38 شنبه 07 دی 1398 ساعت 00:00
9 39 یکشنبه 08 دی 1398 ساعت 00:00
10 39 دوشنبه 09 دی 1398 ساعت 00:00
11 38 سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 00:00
12 - سه‌شنبه 10 دی 1398 ساعت 00:00
13 38 پنجشنبه 12 دی 1398 ساعت 00:00
14 33 جمعه 13 دی 1398 ساعت 00:00
15 33 شنبه 14 دی 1398 ساعت 00:00
16 32 یکشنبه 15 دی 1398 ساعت 00:00
17 32 دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 00:00
18 33 سه‌شنبه 17 دی 1398 ساعت 00:00
19 33 چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 00:00
20 - چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 00:00
21 32 پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت 03:25
22 30 شنبه 21 دی 1398 ساعت 00:00
23 - شنبه 21 دی 1398 ساعت 00:00
24 30 دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 00:00
25 32 سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 00:00
26 - سه‌شنبه 24 دی 1398 ساعت 00:00
27 31 پنجشنبه 26 دی 1398 ساعت 00:00
28 31 جمعه 27 دی 1398 ساعت 00:00
29 - جمعه 27 دی 1398 ساعت 00:00
30 33 یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 00:00
31 33 دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 00:00
32 34 سه‌شنبه 01 بهمن 1398 ساعت 00:00
33 34 چهارشنبه 02 بهمن 1398 ساعت 00:00
34 34 پنجشنبه 03 بهمن 1398 ساعت 00:00
35 33 جمعه 04 بهمن 1398 ساعت 00:00
36 33 شنبه 05 بهمن 1398 ساعت 00:00
37 34 یکشنبه 06 بهمن 1398 ساعت 00:00
38 34 دوشنبه 07 بهمن 1398 ساعت 00:00
39 33 سه‌شنبه 08 بهمن 1398 ساعت 00:00
40 33 چهارشنبه 09 بهمن 1398 ساعت 00:00
41 34 پنجشنبه 10 بهمن 1398 ساعت 00:00
42 35 جمعه 11 بهمن 1398 ساعت 00:00
43 36 شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 00:00
44 36 یکشنبه 13 بهمن 1398 ساعت 00:00
45 37 دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 00:00
46 41 سه‌شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 00:00
47 42 چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 00:00
48 45 پنجشنبه 17 بهمن 1398 ساعت 00:00
49 47 جمعه 18 بهمن 1398 ساعت 00:00
50 50 شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 00:00
51 - شنبه 19 بهمن 1398 ساعت 00:00
52 55 یکشنبه 20 بهمن 1398 ساعت 01:30
53 68 دوشنبه 21 بهمن 1398 ساعت 01:35
54 74 سه‌شنبه 22 بهمن 1398 ساعت 02:20
55 80 چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 02:25
56 81 پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت 02:30
57 84 جمعه 25 بهمن 1398 ساعت 02:35
58 86 شنبه 26 بهمن 1398 ساعت 02:45
59 88 یکشنبه 27 بهمن 1398 ساعت 02:50
60 93 دوشنبه 28 بهمن 1398 ساعت 02:55
61 93 سه‌شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 03:00
62 93 چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 03:05
63 93 پنجشنبه 01 اسفند 1398 ساعت 03:10
64 92 جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 03:20
65 92 شنبه 03 اسفند 1398 ساعت 03:25
66 91 یکشنبه 04 اسفند 1398 ساعت 03:30
67 87 دوشنبه 05 اسفند 1398 ساعت 03:35
68 85 سه‌شنبه 06 اسفند 1398 ساعت 03:40
69 85 چهارشنبه 07 اسفند 1398 ساعت 03:45
70 86 پنجشنبه 08 اسفند 1398 ساعت 03:50
71 85 جمعه 09 اسفند 1398 ساعت 03:55
72 87 شنبه 10 اسفند 1398 ساعت 04:35
73 81 یکشنبه 11 اسفند 1398 ساعت 04:40
74 72 دوشنبه 12 اسفند 1398 ساعت 04:45
75 65 سه‌شنبه 13 اسفند 1398 ساعت 04:55
76 62 چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 05:05
77 59 پنجشنبه 15 اسفند 1398 ساعت 05:10
78 56 جمعه 16 اسفند 1398 ساعت 05:15
79 51 شنبه 17 اسفند 1398 ساعت 05:20
80 50 دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 00:00
81 50 سه‌شنبه 20 اسفند 1398 ساعت 00:00
82 50 چهارشنبه 21 اسفند 1398 ساعت 00:00
83 50 پنجشنبه 22 اسفند 1398 ساعت 00:00
84 47 جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 00:00
85 - جمعه 23 اسفند 1398 ساعت 00:00
86 47 یکشنبه 25 اسفند 1398 ساعت 00:00
87 47 دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت 00:00
88 45 سه‌شنبه 27 اسفند 1398 ساعت 00:00
89 44 چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 00:00
90 40 پنجشنبه 29 اسفند 1398 ساعت 00:00
91 39 جمعه 01 فروردین 1399 ساعت 00:00
92 37 شنبه 02 فروردین 1399 ساعت 01:00
93 36 یکشنبه 03 فروردین 1399 ساعت 00:00
94 36 دوشنبه 04 فروردین 1399 ساعت 00:00
95 37 سه‌شنبه 05 فروردین 1399 ساعت 00:00
96 39 چهارشنبه 06 فروردین 1399 ساعت 00:00
97 39 پنجشنبه 07 فروردین 1399 ساعت 00:00
98 39 جمعه 08 فروردین 1399 ساعت 00:00
99 40 شنبه 09 فروردین 1399 ساعت 00:00
100 41 یکشنبه 10 فروردین 1399 ساعت 00:00
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.