تاپ (top.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3525

عنوان فارسی : تاپ
زمان ثبت در الکسیران : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:36

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت تاپ

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت تاپ در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 7229 پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 10:37
2 6619 جمعه 19 اردیبهشت 1399 ساعت 11:55
3 6399 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 12:00
4 6278 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 12:10
5 5998 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 12:15
6 5897 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 12:51
7 5861 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 12:55
8 5661 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 13:00
9 5716 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 13:05
10 5525 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 13:20
11 5458 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 13:25
12 5187 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 13:35
13 5264 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 13:40
14 5074 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 13:55
15 4691 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 14:00
16 4078 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 14:05
17 3790 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 14:10
18 3706 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 14:15
19 3693 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 14:20
20 3638 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 14:25
21 3635 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 14:30
22 3638 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 14:35
23 3646 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:40
24 3599 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 14:45
25 3532 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 14:50
26 3527 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 14:55
27 3585 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 15:00
28 3525 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 15:05
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.