بانک دی (bank-day.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2502

عنوان فارسی : بانک دی
زمان ثبت در الکسیران : سه‌شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 15:23
خلاصه معرفی bank-day.ir درج شده در الکسا
بانک دی بانک ارزش آفرین اخبار بانک دی | سایت انگلیسی بانک دی بانک اینترنت بانک بانک ملت خدمات بانکی تسهیلات بانکداری بانکداری الکترونیک نرخ ارز سهام سود سهام انتقال وجه انتقال وجه آنلاین واریز قبوض پرداخت قبض بانکی های همکار : همراه بانک سایت بانک

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت بانک دی

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت بانک دی در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 2114 شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 09:50
2 2148 یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 09:55
3 2101 دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 10:00
4 2067 سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 10:10
5 2072 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 10:15
6 2082 پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 10:20
7 2098 جمعه 26 اردیبهشت 1399 ساعت 10:25
8 2128 شنبه 27 اردیبهشت 1399 ساعت 10:30
9 2158 یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ساعت 10:35
10 2123 دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 10:40
11 2124 سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 ساعت 10:45
12 2128 چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 10:50
13 2137 پنجشنبه 01 خرداد 1399 ساعت 10:55
14 2127 جمعه 02 خرداد 1399 ساعت 11:00
15 2180 شنبه 03 خرداد 1399 ساعت 11:05
16 2192 یکشنبه 04 خرداد 1399 ساعت 11:10
17 2171 دوشنبه 05 خرداد 1399 ساعت 11:15
18 2174 سه‌شنبه 06 خرداد 1399 ساعت 11:20
19 2197 چهارشنبه 07 خرداد 1399 ساعت 11:25
20 2143 پنجشنبه 08 خرداد 1399 ساعت 11:30
21 2148 جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 11:35
22 2088 شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 11:40
23 2135 یکشنبه 11 خرداد 1399 ساعت 11:45
24 2119 دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 11:50
25 2072 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 11:55
26 2001 چهارشنبه 14 خرداد 1399 ساعت 12:00
27 1980 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 12:10
28 1991 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 12:15
29 2033 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 12:20
30 2063 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 12:25
31 2030 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 12:30
32 2025 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 12:36
33 1960 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 12:40
34 1966 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 12:50
35 1986 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 17:55
36 1999 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 18:00
37 1992 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 18:05
38 1975 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 18:10
39 1913 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 18:15
40 1919 چهارشنبه 28 خرداد 1399 ساعت 18:20
41 1938 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 18:25
42 1942 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 18:30
43 1929 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 18:35
44 1906 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 18:40
45 1866 دوشنبه 02 تیر 1399 ساعت 18:45
46 1876 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 18:50
47 1868 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 18:55
48 1859 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 19:00
49 1834 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 19:05
50 1880 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 19:10
51 1894 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 19:15
52 1877 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 19:20
53 1857 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 19:25
54 1857 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 19:30
55 1859 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 19:40
56 1910 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 19:45
57 1937 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 19:50
58 1917 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 19:55
59 1871 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 20:00
60 1852 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 20:05
61 1842 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 20:50
62 1826 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 20:55
63 1811 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 21:00
64 1853 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 21:05
65 1809 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 21:10
66 1764 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 21:15
67 1755 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 21:20
68 1722 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 21:25
69 1750 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 21:30
70 1743 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 21:35
71 1747 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 21:40
72 1718 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 21:45
73 1698 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 21:50
74 1683 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 21:55
75 1688 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 22:00
76 1653 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 22:05
77 1659 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 22:10
78 1662 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 22:15
79 1645 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 22:20
80 1637 دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 22:25
81 1596 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 22:30
82 1597 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 22:35
83 1595 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 22:40
84 1604 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 22:45
85 1612 شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 22:50
86 1621 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 22:55
87 1621 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 23:00
88 1519 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 23:05
89 1506 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 23:10
90 1504 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 23:15
91 1553 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 23:20
92 1572 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 23:25
93 1597 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 23:30
94 1558 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 23:35
95 1482 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 23:40
96 1430 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 23:45
97 1403 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 23:50
98 1391 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 23:55
99 1389 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 00:00
100 1376 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 00:05
101 1373 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 00:10
102 1329 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 00:15
103 1341 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 00:20
104 1333 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 00:25
105 1311 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 00:30
106 1331 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 00:35
107 1321 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 00:40
108 1317 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 00:45
109 1313 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 00:50
110 1297 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 00:55
111 1310 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 01:00
112 1326 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 01:05
113 1341 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 01:10
114 1356 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 01:15
115 1380 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 01:20
116 1373 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 01:25
117 1364 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 01:35
118 1369 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 01:40
119 1362 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 01:45
120 1380 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 01:50
121 1381 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 01:55
122 1355 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 02:00
123 1337 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 02:05
124 1347 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 02:10
125 1355 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 02:15
126 1401 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 02:20
127 1465 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 02:25
128 1471 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 02:30
129 1499 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 02:35
130 1475 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 02:40
131 1484 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 02:45
132 1472 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 02:50
133 1491 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 02:55
134 1498 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 03:00
135 1515 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 02:05
136 1530 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 02:10
137 1489 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 02:15
138 1509 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 02:20
139 1509 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 02:25
140 1514 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 02:30
141 1531 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 02:35
142 1523 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 02:40
143 1505 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 02:45
144 1500 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 02:50
145 1474 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 02:55
146 1474 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 03:00
147 1484 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 03:05
148 1509 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 03:10
149 1521 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 03:15
150 1456 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 03:20
151 1508 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 03:25
152 1503 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 03:30
153 1515 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 03:35
154 1539 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 03:40
155 1560 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 03:45
156 1555 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 03:50
157 1527 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 03:55
158 1534 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 04:00
159 1520 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 04:05
160 1501 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 04:10
161 1470 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 04:15
162 1523 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 04:20
163 1552 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 04:25
164 1543 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 04:30
165 1548 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 04:35
166 1556 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 04:40
167 1568 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 04:45
168 1561 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 04:50
169 1577 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 04:55
170 1575 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 05:00
171 1604 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 05:05
172 1590 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 05:10
173 1622 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 05:15
174 1633 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 05:20
175 1655 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 05:25
176 1685 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 05:30
177 1682 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 05:35
178 1668 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 05:40
179 1658 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 05:45
180 1688 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 05:50
181 1717 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 05:55
182 1748 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 06:00
183 1784 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 06:05
184 1786 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 06:10
185 1722 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 06:15
186 1721 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 06:20
187 1725 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 06:25
188 1744 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 06:30
189 1767 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 06:35
190 1829 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 06:40
191 1858 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 06:45
192 1939 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 06:50
193 1902 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 06:55
194 1863 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 07:00
195 1863 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 07:05
196 1934 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 07:10
197 1989 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 07:15
198 2002 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 07:20
199 2035 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 07:25
200 2053 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 07:30
201 2060 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 07:35
202 2058 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 07:40
203 2121 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 07:45
204 2131 یکشنبه 09 آذر 1399 ساعت 07:50
205 2186 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 07:55
206 2252 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 08:00
207 2235 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 08:05
208 2247 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 08:10
209 2243 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 08:15
210 2205 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 08:20
211 2226 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 08:25
212 2215 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 08:30
213 2167 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 08:35
214 2173 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 08:40
215 2241 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 08:45
216 2270 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 08:50
217 - جمعه 21 آذر 1399 ساعت 08:50
218 2257 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 08:55
219 2331 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 09:00
220 2306 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 09:05
221 2267 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 09:15
222 2228 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 09:20
223 2238 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 09:25
224 2272 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 09:30
225 2272 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 09:35
226 2333 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 09:40
227 2323 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 09:45
228 2258 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 09:50
229 2256 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 09:55
230 2227 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 10:00
231 2224 جمعه 05 دی 1399 ساعت 10:05
232 2268 شنبه 06 دی 1399 ساعت 10:10
233 2262 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 10:15
234 2245 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 10:20
235 2217 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 10:25
236 2129 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 10:30
237 2052 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 10:35
238 2038 جمعه 12 دی 1399 ساعت 10:40
239 2076 شنبه 13 دی 1399 ساعت 10:45
240 2061 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 10:50
241 2074 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 10:55
242 2066 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 11:00
243 2039 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 11:05
244 2010 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 11:10
245 2022 جمعه 19 دی 1399 ساعت 11:15
246 2070 شنبه 20 دی 1399 ساعت 11:20
247 2077 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 11:25
248 2041 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 11:31
249 2051 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 11:35
250 1993 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 11:41
251 1993 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 11:45
252 1993 جمعه 26 دی 1399 ساعت 11:50
253 2023 شنبه 27 دی 1399 ساعت 11:55
254 2049 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 12:00
255 2071 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 12:05
256 2109 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 12:10
257 2083 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 12:15
258 2081 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 12:20
259 2117 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 12:25
260 2161 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 12:30
261 2217 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 12:35
262 2206 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 12:40
263 2186 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 12:46
264 2164 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 12:50
265 2143 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 12:55
266 2152 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 13:00
267 2182 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 13:05
268 2219 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 13:10
269 2253 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 13:15
270 2233 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 13:20
271 2215 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 13:25
272 2213 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 13:30
273 2185 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 13:35
274 2187 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 13:40
275 2236 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 13:46
276 2244 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 13:50
277 2203 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 13:55
278 2188 چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 16:00
279 2200 پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 21:20
280 2276 جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 23:40
281 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 08:50
282 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 08:50
283 2282 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 04:50
284 2235 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 05:35
285 2206 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 05:40
286 2159 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 06:05
287 2155 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 06:15
288 2161 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 06:30
289 2141 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 06:45
290 2117 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 07:05
291 2064 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 07:10
292 2063 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 07:15
293 2061 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 07:20
294 2106 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 07:25
295 2139 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 07:35
296 2103 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 07:40
297 2049 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 07:45
298 2020 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 07:50
299 1992 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 07:55
300 2025 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 08:00
301 2010 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 08:05
302 2026 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 08:10
303 2008 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 08:15
304 2012 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 08:20
305 1997 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 08:25
306 2008 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 08:30
307 1955 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 08:35
308 1938 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 08:40
309 1950 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 08:45
310 1970 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 08:50
311 - دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 08:50
312 1987 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 08:55
313 1950 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 09:00
314 1960 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 09:05
315 1872 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 09:10
316 1877 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 09:15
317 1873 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 09:20
318 1893 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 10:25
319 1916 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 10:30
320 1961 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 10:35
321 2015 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 10:40
322 2013 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 10:45
323 1972 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 10:50
324 1972 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 10:55
325 2005 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 11:00
326 2020 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 11:05
327 2054 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 11:10
328 2048 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 11:15
329 2044 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 11:20
330 2118 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 11:25
331 2157 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 11:30
332 2123 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 11:35
333 2129 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 11:40
334 2075 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 11:45
335 2075 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 11:50
336 2094 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 11:55
337 2119 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 12:00
338 2160 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 12:05
339 2186 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 12:10
340 2139 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 12:15
341 2081 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 12:20
342 2107 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 12:25
343 2114 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 12:30
344 2155 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 12:35
345 2210 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 12:40
346 2299 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 12:45
347 2340 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 12:50
348 2359 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 12:55
349 2354 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 13:00
350 2350 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 13:05
351 2380 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 13:10
352 2348 یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 13:20
353 2355 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 13:25
354 2362 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 13:30
355 2376 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 13:35
356 2382 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 13:40
357 2423 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 13:45
358 2355 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 13:51
359 2390 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 13:55
360 2365 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 14:00
361 2360 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 14:05
362 2432 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
363 2468 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 14:15
364 2539 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 14:20
365 2579 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 14:25
366 2532 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 14:30
367 2497 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 14:35
368 2502 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.