امتا (ecsw.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 5086

عنوان فارسی : امتا
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 00:00
معرفی ecsw.ir در الکسیران

اِمتا

سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا)، با درخواست کاربران و احراز اطلاعات هویتی، مکانی، تماسی، اعتباری و غیره آنها از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی به صورت آنلاین و اختصاص حساب کاربری یکتا، امکان ورود آنها به وب‌سایت‌ کسب‌وکارها را از طریق افزونه این سامانه نیز فراهم آورده است.

با استفاده از این سامانه، دیگر لازم نیست مشتریان در وب‌سایت‌های کسب‌وکارهای گوناگون ثبت نام کنند و نام کاربری و و رمز عبورهای متعدد را به خاطر بسپارند و اجازه سطح دسترسی کسب‌وکارها به اطلاعات شخصی‌ شان را نیز خود مدیریت می‌کنند.

کسب‌وکارهای الکترونیکی نیز با استفاده از این سامانه، می‌توانند مشتریان خود را احراز نمایند و با مشکلات و محدودیت‌های مربوط به آن مواجه نگردند. همچنین بکارگیری این سامانه هزینه‌های مدیریت حساب مشتریان آنها را نیز به شدت کاهش خواهد داد.

از مشخصه‌های اصلی این سامانه بهره‌گیری از امضای الکترونیکی موبایلی و احراز به وسیله کارت بانکی است که موجب افزایش ضریب امنیت احراز این سامانه گردیده است.


برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت امتا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت امتا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 1785 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 17:15
2 1783 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 17:20
3 1764 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 17:25
4 1820 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 17:30
5 1832 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 17:35
6 1923 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 17:40
7 2109 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 17:45
8 2368 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 17:50
9 2309 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 17:55
10 2309 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 18:00
11 2019 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 18:05
12 1965 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 18:10
13 1979 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 18:15
14 1947 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 18:20
15 1915 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 18:25
16 1917 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 18:30
17 1875 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 18:35
18 1868 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 18:40
19 1897 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 18:45
20 1884 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 18:50
21 1911 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 18:55
22 1898 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 19:00
23 1914 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 19:05
24 1891 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 19:10
25 1871 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 19:15
26 1887 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 19:20
27 1916 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 19:25
28 1918 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 19:30
29 1849 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 19:35
30 1806 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 19:40
31 1841 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 19:45
32 1891 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 19:50
33 1927 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 19:55
34 1975 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 21:00
35 1959 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 21:05
36 1955 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 21:10
37 1931 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 21:15
38 1931 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 21:20
39 1891 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 21:25
40 2096 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 21:30
41 2253 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 21:35
42 2471 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 22:30
43 2580 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 22:35
44 2575 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 22:40
45 2575 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 22:45
46 2611 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 22:50
47 2572 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 22:55
48 2585 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 23:00
49 2608 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 23:10
50 2534 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 23:15
51 2516 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 23:20
52 2508 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 23:25
53 2491 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 23:30
54 2456 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 23:35
55 2503 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 00:50
56 2544 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 00:55
57 2478 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 01:00
58 2499 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 01:05
59 2708 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 01:10
60 2873 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 01:15
61 2844 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 01:20
62 2895 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 01:25
63 2929 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 01:30
64 2960 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 01:35
65 2948 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 01:45
66 2941 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 01:50
67 3102 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 01:55
68 3258 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 02:00
69 3399 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 02:05
70 3377 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 02:35
71 3434 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 02:40
72 3472 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 02:45
73 3482 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 02:50
74 3482 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 02:55
75 3590 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 03:00
76 3791 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 03:05
77 3891 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 03:10
78 3892 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 03:15
79 3955 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 03:20
80 4125 جمعه 05 دی 1399 ساعت 03:25
81 4377 شنبه 06 دی 1399 ساعت 03:30
82 4420 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 03:35
83 4501 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 03:40
84 4824 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 03:45
85 4864 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 03:50
86 4858 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 03:55
87 4958 جمعه 12 دی 1399 ساعت 04:00
88 5064 شنبه 13 دی 1399 ساعت 04:05
89 5363 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 04:10
90 5334 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 04:15
91 5280 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 04:20
92 5479 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 04:40
93 5461 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 04:50
94 5470 جمعه 19 دی 1399 ساعت 04:55
95 5471 شنبه 20 دی 1399 ساعت 05:00
96 5713 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 05:05
97 5905 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 05:10
98 5791 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 05:15
99 5767 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 05:20
100 5853 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 05:25
101 5894 جمعه 26 دی 1399 ساعت 05:30
102 6110 شنبه 27 دی 1399 ساعت 05:35
103 6265 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 05:40
104 6199 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 05:45
105 6119 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 05:50
106 5775 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 05:55
107 5695 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 06:00
108 5918 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 06:05
109 6309 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 06:20
110 6216 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 06:25
111 6150 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 06:30
112 5989 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 06:35
113 5919 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 07:15
114 5793 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 07:20
115 5667 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 07:25
116 5441 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 07:30
117 5495 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 07:35
118 5558 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 07:40
119 5510 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 07:45
120 5384 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 07:50
121 4849 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 07:55
122 4159 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 08:00
123 4046 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 08:05
124 3853 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 08:15
125 3778 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 08:20
126 3663 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 08:25
127 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 17:15
128 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 17:15
129 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 17:15
130 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 17:15
131 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 17:15
132 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 17:15
133 3412 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 15:10
134 3361 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 15:46
135 3340 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 15:50
136 3332 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 16:00
137 3257 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 16:30
138 3229 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 16:45
139 3212 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 16:50
140 - دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 17:15
141 3164 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 17:15
142 3103 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 17:30
143 3112 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 17:45
144 3107 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 17:50
145 3032 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 18:15
146 2950 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 18:20
147 2777 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 18:25
148 2777 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 18:30
149 2873 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 18:35
150 3180 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 18:40
151 3199 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 18:45
152 3304 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 18:50
153 3326 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 18:55
154 3421 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 19:00
155 3488 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 19:05
156 3603 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 19:10
157 3540 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 19:15
158 3562 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 19:20
159 3615 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 19:25
160 3576 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 19:30
161 3557 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 19:35
162 3598 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 19:40
163 3533 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 19:45
164 3566 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 19:50
165 3707 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 19:55
166 3916 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 20:00
167 3962 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 20:05
168 3788 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 21:10
169 3903 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 21:15
170 3982 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 21:20
171 3974 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 21:25
172 3883 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 21:30
173 3963 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:35
174 3903 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:40
175 3883 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 21:45
176 3841 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 21:50
177 3696 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 21:55
178 3603 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 22:00
179 3730 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 22:05
180 3756 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 22:10
181 3855 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 22:15
182 3890 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 22:20
183 3951 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 22:25
184 3974 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 22:30
185 3925 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 22:35
186 3879 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 22:40
187 3830 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 22:45
188 3848 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 22:50
189 3923 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 22:55
190 3923 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 23:00
191 3817 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 23:05
192 3775 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 23:10
193 3742 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 23:15
194 3949 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 23:20
195 3875 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 23:25
196 3759 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 23:30
197 3712 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 23:35
198 3604 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 23:40
199 3642 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
200 3574 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
201 3448 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 23:55
202 3533 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
203 3647 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 00:30
204 3756 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 00:35
205 3919 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
206 4084 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
207 4097 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
208 4379 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
209 4341 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
210 4243 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
211 4162 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
212 4201 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
213 4174 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
214 4266 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
215 4311 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
216 4350 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
217 4352 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
218 4571 چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 ساعت 01:45
219 4556 پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 ساعت 01:50
220 4697 جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 01:55
221 - جمعه 24 اردیبهشت 1400 ساعت 18:15
222 4484 یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 ساعت 13:55
223 4302 دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 14:00
224 4338 سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 14:10
225 4426 چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 14:40
226 4404 پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 ساعت 14:45
227 4441 جمعه 31 اردیبهشت 1400 ساعت 14:50
228 4547 شنبه 01 خرداد 1400 ساعت 14:55
229 4470 یکشنبه 02 خرداد 1400 ساعت 15:00
230 4555 دوشنبه 03 خرداد 1400 ساعت 15:30
231 4309 سه‌شنبه 04 خرداد 1400 ساعت 15:35
232 4185 چهارشنبه 05 خرداد 1400 ساعت 15:40
233 4078 پنجشنبه 06 خرداد 1400 ساعت 15:45
234 4059 جمعه 07 خرداد 1400 ساعت 15:50
235 4143 شنبه 08 خرداد 1400 ساعت 15:55
236 4216 یکشنبه 09 خرداد 1400 ساعت 16:00
237 4312 دوشنبه 10 خرداد 1400 ساعت 16:05
238 4195 سه‌شنبه 11 خرداد 1400 ساعت 16:10
239 4055 چهارشنبه 12 خرداد 1400 ساعت 16:15
240 4163 پنجشنبه 13 خرداد 1400 ساعت 16:20
241 4095 جمعه 14 خرداد 1400 ساعت 16:25
242 4031 شنبه 15 خرداد 1400 ساعت 16:30
243 3828 یکشنبه 16 خرداد 1400 ساعت 16:35
244 3813 دوشنبه 17 خرداد 1400 ساعت 16:40
245 3797 سه‌شنبه 18 خرداد 1400 ساعت 16:45
246 3708 چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 16:50
247 3646 پنجشنبه 20 خرداد 1400 ساعت 16:55
248 3605 جمعه 21 خرداد 1400 ساعت 17:30
249 3594 شنبه 22 خرداد 1400 ساعت 17:40
250 3562 یکشنبه 23 خرداد 1400 ساعت 17:45
251 3681 دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 17:50
252 3661 سه‌شنبه 25 خرداد 1400 ساعت 17:55
253 3633 چهارشنبه 26 خرداد 1400 ساعت 18:00
254 3700 پنجشنبه 27 خرداد 1400 ساعت 18:05
255 3724 جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 18:10
256 - جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 18:15
257 3757 شنبه 29 خرداد 1400 ساعت 18:15
258 3814 یکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت 18:20
259 3799 دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت 18:25
260 3817 سه‌شنبه 01 تیر 1400 ساعت 18:30
261 3872 چهارشنبه 02 تیر 1400 ساعت 18:35
262 3983 پنجشنبه 03 تیر 1400 ساعت 18:40
263 3986 جمعه 04 تیر 1400 ساعت 18:45
264 4030 شنبه 05 تیر 1400 ساعت 18:50
265 3988 یکشنبه 06 تیر 1400 ساعت 18:55
266 4051 دوشنبه 07 تیر 1400 ساعت 19:00
267 4064 سه‌شنبه 08 تیر 1400 ساعت 19:05
268 3917 چهارشنبه 09 تیر 1400 ساعت 19:11
269 4022 پنجشنبه 10 تیر 1400 ساعت 19:15
270 4127 جمعه 11 تیر 1400 ساعت 19:20
271 4022 شنبه 12 تیر 1400 ساعت 19:25
272 3791 یکشنبه 13 تیر 1400 ساعت 19:30
273 3801 دوشنبه 14 تیر 1400 ساعت 19:35
274 4030 سه‌شنبه 15 تیر 1400 ساعت 19:40
275 4032 چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت 19:45
276 4040 پنجشنبه 17 تیر 1400 ساعت 19:50
277 4120 جمعه 18 تیر 1400 ساعت 19:55
278 4130 شنبه 19 تیر 1400 ساعت 20:00
279 4110 یکشنبه 20 تیر 1400 ساعت 20:05
280 4087 دوشنبه 21 تیر 1400 ساعت 20:10
281 4056 سه‌شنبه 22 تیر 1400 ساعت 20:15
282 4129 چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت 20:20
283 4101 پنجشنبه 24 تیر 1400 ساعت 20:25
284 - جمعه 25 تیر 1400 ساعت 18:15
285 3973 شنبه 26 تیر 1400 ساعت 20:40
286 3870 یکشنبه 27 تیر 1400 ساعت 20:45
287 3808 دوشنبه 28 تیر 1400 ساعت 20:50
288 3756 سه‌شنبه 29 تیر 1400 ساعت 20:55
289 3906 چهارشنبه 30 تیر 1400 ساعت 21:00
290 3821 پنجشنبه 31 تیر 1400 ساعت 21:05
291 3815 جمعه 01 مرداد 1400 ساعت 21:10
292 3812 شنبه 02 مرداد 1400 ساعت 23:05
293 3962 یکشنبه 03 مرداد 1400 ساعت 23:10
294 3961 دوشنبه 04 مرداد 1400 ساعت 23:15
295 4000 سه‌شنبه 05 مرداد 1400 ساعت 23:20
296 3930 چهارشنبه 06 مرداد 1400 ساعت 23:25
297 3870 جمعه 08 مرداد 1400 ساعت 06:30
298 3990 شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 06:35
299 - شنبه 09 مرداد 1400 ساعت 18:15
300 3804 دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 06:50
301 3800 سه‌شنبه 12 مرداد 1400 ساعت 06:55
302 3868 چهارشنبه 13 مرداد 1400 ساعت 07:00
303 4162 پنجشنبه 14 مرداد 1400 ساعت 07:10
304 4154 جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 07:15
305 4131 شنبه 16 مرداد 1400 ساعت 07:20
306 4104 یکشنبه 17 مرداد 1400 ساعت 07:25
307 4057 دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 07:30
308 4074 سه‌شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 07:35
309 4116 چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 07:40
310 4103 پنجشنبه 21 مرداد 1400 ساعت 07:45
311 4080 جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 07:50
312 4075 شنبه 23 مرداد 1400 ساعت 07:55
313 4123 یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 08:00
314 4060 دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 08:05
315 4075 سه‌شنبه 26 مرداد 1400 ساعت 08:10
316 4185 چهارشنبه 27 مرداد 1400 ساعت 08:15
317 4154 پنجشنبه 28 مرداد 1400 ساعت 08:20
318 4211 جمعه 29 مرداد 1400 ساعت 08:25
319 4202 شنبه 30 مرداد 1400 ساعت 08:30
320 4216 یکشنبه 31 مرداد 1400 ساعت 08:35
321 4331 دوشنبه 01 شهریور 1400 ساعت 08:40
322 4503 سه‌شنبه 02 شهریور 1400 ساعت 08:45
323 4437 چهارشنبه 03 شهریور 1400 ساعت 08:50
324 4235 پنجشنبه 04 شهریور 1400 ساعت 08:55
325 4209 جمعه 05 شهریور 1400 ساعت 09:00
326 4121 شنبه 06 شهریور 1400 ساعت 09:05
327 3981 یکشنبه 07 شهریور 1400 ساعت 09:10
328 3817 دوشنبه 08 شهریور 1400 ساعت 09:15
329 3772 سه‌شنبه 09 شهریور 1400 ساعت 09:20
330 3739 چهارشنبه 10 شهریور 1400 ساعت 09:25
331 3719 پنجشنبه 11 شهریور 1400 ساعت 09:30
332 3710 جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 09:35
333 - جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 18:15
334 3624 یکشنبه 14 شهریور 1400 ساعت 09:45
335 3590 دوشنبه 15 شهریور 1400 ساعت 09:50
336 3637 سه‌شنبه 16 شهریور 1400 ساعت 09:56
337 3553 چهارشنبه 17 شهریور 1400 ساعت 10:00
338 3590 پنجشنبه 18 شهریور 1400 ساعت 10:05
339 3617 جمعه 19 شهریور 1400 ساعت 10:10
340 3652 شنبه 20 شهریور 1400 ساعت 10:15
341 3716 یکشنبه 21 شهریور 1400 ساعت 10:21
342 3669 دوشنبه 22 شهریور 1400 ساعت 10:25
343 3665 سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ساعت 10:31
344 3609 چهارشنبه 24 شهریور 1400 ساعت 10:35
345 3610 پنجشنبه 25 شهریور 1400 ساعت 10:40
346 3585 جمعه 26 شهریور 1400 ساعت 10:45
347 3592 شنبه 27 شهریور 1400 ساعت 10:51
348 3659 یکشنبه 28 شهریور 1400 ساعت 10:56
349 3623 دوشنبه 29 شهریور 1400 ساعت 11:00
350 3612 سه‌شنبه 30 شهریور 1400 ساعت 11:06
351 3521 چهارشنبه 31 شهریور 1400 ساعت 10:10
352 3457 پنجشنبه 01 مهر 1400 ساعت 10:15
353 3363 جمعه 02 مهر 1400 ساعت 10:20
354 3374 شنبه 03 مهر 1400 ساعت 10:25
355 3504 یکشنبه 04 مهر 1400 ساعت 10:30
356 3556 دوشنبه 05 مهر 1400 ساعت 10:35
357 3656 سه‌شنبه 06 مهر 1400 ساعت 10:40
358 3912 چهارشنبه 07 مهر 1400 ساعت 10:46
359 4127 پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 10:50
360 - پنجشنبه 08 مهر 1400 ساعت 17:15
361 - جمعه 09 مهر 1400 ساعت 17:15
362 4560 شنبه 10 مهر 1400 ساعت 22:15
363 4638 یکشنبه 11 مهر 1400 ساعت 22:20
364 4689 دوشنبه 12 مهر 1400 ساعت 22:25
365 4704 سه‌شنبه 13 مهر 1400 ساعت 22:30
366 4550 چهارشنبه 14 مهر 1400 ساعت 22:35
367 4800 پنجشنبه 15 مهر 1400 ساعت 22:40
368 4961 جمعه 16 مهر 1400 ساعت 22:45
369 5025 شنبه 17 مهر 1400 ساعت 22:50
370 4888 یکشنبه 18 مهر 1400 ساعت 22:55
371 4817 دوشنبه 19 مهر 1400 ساعت 23:05
372 4744 سه‌شنبه 20 مهر 1400 ساعت 23:10
373 4754 چهارشنبه 21 مهر 1400 ساعت 23:15
374 4859 پنجشنبه 22 مهر 1400 ساعت 23:20
375 5113 جمعه 23 مهر 1400 ساعت 23:30
376 5136 شنبه 24 مهر 1400 ساعت 23:35
377 5060 یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 23:40
378 5155 دوشنبه 26 مهر 1400 ساعت 23:50
379 5086 سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 23:55
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.