امتا (ecsw.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 4352

عنوان فارسی : امتا
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 00:00
معرفی ecsw.ir در الکسیران

اِمتا

سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا)، با درخواست کاربران و احراز اطلاعات هویتی، مکانی، تماسی، اعتباری و غیره آنها از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی به صورت آنلاین و اختصاص حساب کاربری یکتا، امکان ورود آنها به وب‌سایت‌ کسب‌وکارها را از طریق افزونه این سامانه نیز فراهم آورده است.

با استفاده از این سامانه، دیگر لازم نیست مشتریان در وب‌سایت‌های کسب‌وکارهای گوناگون ثبت نام کنند و نام کاربری و و رمز عبورهای متعدد را به خاطر بسپارند و اجازه سطح دسترسی کسب‌وکارها به اطلاعات شخصی‌ شان را نیز خود مدیریت می‌کنند.

کسب‌وکارهای الکترونیکی نیز با استفاده از این سامانه، می‌توانند مشتریان خود را احراز نمایند و با مشکلات و محدودیت‌های مربوط به آن مواجه نگردند. همچنین بکارگیری این سامانه هزینه‌های مدیریت حساب مشتریان آنها را نیز به شدت کاهش خواهد داد.

از مشخصه‌های اصلی این سامانه بهره‌گیری از امضای الکترونیکی موبایلی و احراز به وسیله کارت بانکی است که موجب افزایش ضریب امنیت احراز این سامانه گردیده است.


برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت امتا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت امتا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 42 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 00:00
2 - سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 00:00
3 31 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 00:00
4 29 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 00:00
5 27 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 00:00
6 27 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 00:00
7 28 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 00:00
8 27 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 00:00
9 27 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 00:00
10 25 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 00:00
11 25 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 00:00
12 25 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 00:00
13 25 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 00:00
14 - یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 00:00
15 24 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 16:35
16 24 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:45
17 24 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 00:00
18 24 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 00:00
19 24 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 00:00
20 24 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 00:00
21 - یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 00:00
22 25 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 00:00
23 25 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 00:00
24 27 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 00:00
25 31 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 00:00
26 36 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 00:00
27 42 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 00:00
28 - یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 00:00
29 48 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 06:40
30 64 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 06:45
31 72 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 06:50
32 100 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 06:55
33 133 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 07:00
34 181 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 07:05
35 304 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 07:10
36 312 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 07:15
37 322 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 07:20
38 332 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 08:00
39 409 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 13:40
40 529 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 13:45
41 756 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 13:50
42 915 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 13:55
43 939 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 15:45
44 938 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 15:55
45 952 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 16:01
46 992 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 16:05
47 1016 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 16:10
48 1049 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 21:20
49 1060 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 21:25
50 1070 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 21:30
51 1093 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 21:35
52 1101 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 21:40
53 1105 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 21:45
54 1116 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 21:50
55 1130 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 22:10
56 1153 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 22:15
57 - دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 00:00
58 1176 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 03:45
59 1189 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 03:50
60 1190 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 03:55
61 1308 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 04:00
62 - شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 00:00
63 1346 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 08:15
64 1331 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 08:20
65 1331 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 08:35
66 1495 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 08:40
67 1571 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 08:45
68 1587 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 08:50
69 1602 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 08:55
70 1615 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 09:00
71 1669 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 09:05
72 1709 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 09:10
73 1797 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 09:15
74 1865 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 10:00
75 1974 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 10:05
76 2089 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 10:25
77 2186 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 11:00
78 2335 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 11:05
79 2409 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 11:10
80 2451 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 11:15
81 2509 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 11:20
82 2576 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 11:25
83 2616 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 11:30
84 2676 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 11:35
85 2790 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 11:40
86 2795 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 11:45
87 2827 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 11:50
88 2834 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 11:55
89 2854 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 12:00
90 2917 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 12:05
91 2979 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 12:10
92 3070 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 12:20
93 3518 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 12:25
94 3900 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 12:30
95 4793 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 12:35
96 4767 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 12:40
97 4834 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 12:45
98 4842 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 12:50
99 4838 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 12:55
100 4695 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 13:00
101 4501 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 13:05
102 4195 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 13:10
103 4061 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 13:15
104 3501 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 13:20
105 3032 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 13:25
106 2532 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 13:30
107 2270 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 13:35
108 2224 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 13:40
109 2164 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 13:45
110 2153 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 13:50
111 2125 شنبه 29 شهریور 1399 ساعت 15:00
112 2125 یکشنبه 30 شهریور 1399 ساعت 15:05
113 2109 دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 14:10
114 2081 سه‌شنبه 01 مهر 1399 ساعت 14:35
115 2080 چهارشنبه 02 مهر 1399 ساعت 14:40
116 2040 پنجشنبه 03 مهر 1399 ساعت 14:45
117 2040 جمعه 04 مهر 1399 ساعت 14:50
118 1999 شنبه 05 مهر 1399 ساعت 14:55
119 2003 یکشنبه 06 مهر 1399 ساعت 15:00
120 1991 دوشنبه 07 مهر 1399 ساعت 15:05
121 1991 سه‌شنبه 08 مهر 1399 ساعت 15:10
122 1966 چهارشنبه 09 مهر 1399 ساعت 16:25
123 1966 پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 16:40
124 1888 جمعه 11 مهر 1399 ساعت 16:45
125 1872 شنبه 12 مهر 1399 ساعت 16:50
126 1865 یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 16:55
127 1824 دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 17:10
128 1785 سه‌شنبه 15 مهر 1399 ساعت 17:15
129 1783 چهارشنبه 16 مهر 1399 ساعت 17:20
130 1764 پنجشنبه 17 مهر 1399 ساعت 17:25
131 1820 جمعه 18 مهر 1399 ساعت 17:30
132 1832 شنبه 19 مهر 1399 ساعت 17:35
133 1923 یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 17:40
134 2109 دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 17:45
135 2368 سه‌شنبه 22 مهر 1399 ساعت 17:50
136 2309 چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 17:55
137 2309 پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 18:00
138 2019 جمعه 25 مهر 1399 ساعت 18:05
139 1965 شنبه 26 مهر 1399 ساعت 18:10
140 1979 یکشنبه 27 مهر 1399 ساعت 18:15
141 1947 دوشنبه 28 مهر 1399 ساعت 18:20
142 1915 سه‌شنبه 29 مهر 1399 ساعت 18:25
143 1917 چهارشنبه 30 مهر 1399 ساعت 18:30
144 1875 پنجشنبه 01 آبان 1399 ساعت 18:35
145 1868 جمعه 02 آبان 1399 ساعت 18:40
146 1897 شنبه 03 آبان 1399 ساعت 18:45
147 1884 یکشنبه 04 آبان 1399 ساعت 18:50
148 1911 دوشنبه 05 آبان 1399 ساعت 18:55
149 1898 سه‌شنبه 06 آبان 1399 ساعت 19:00
150 1914 چهارشنبه 07 آبان 1399 ساعت 19:05
151 1891 پنجشنبه 08 آبان 1399 ساعت 19:10
152 1871 جمعه 09 آبان 1399 ساعت 19:15
153 1887 شنبه 10 آبان 1399 ساعت 19:20
154 1916 یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 19:25
155 1918 دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 19:30
156 1849 سه‌شنبه 13 آبان 1399 ساعت 19:35
157 1806 چهارشنبه 14 آبان 1399 ساعت 19:40
158 1841 پنجشنبه 15 آبان 1399 ساعت 19:45
159 1891 جمعه 16 آبان 1399 ساعت 19:50
160 1927 شنبه 17 آبان 1399 ساعت 19:55
161 1975 یکشنبه 18 آبان 1399 ساعت 21:00
162 1959 دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 21:05
163 1955 سه‌شنبه 20 آبان 1399 ساعت 21:10
164 1931 چهارشنبه 21 آبان 1399 ساعت 21:15
165 1931 پنجشنبه 22 آبان 1399 ساعت 21:20
166 1891 جمعه 23 آبان 1399 ساعت 21:25
167 2096 شنبه 24 آبان 1399 ساعت 21:30
168 2253 یکشنبه 25 آبان 1399 ساعت 21:35
169 2471 دوشنبه 26 آبان 1399 ساعت 22:30
170 2580 سه‌شنبه 27 آبان 1399 ساعت 22:35
171 2575 چهارشنبه 28 آبان 1399 ساعت 22:40
172 2575 پنجشنبه 29 آبان 1399 ساعت 22:45
173 2611 جمعه 30 آبان 1399 ساعت 22:50
174 2572 شنبه 01 آذر 1399 ساعت 22:55
175 2585 یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 23:00
176 - یکشنبه 02 آذر 1399 ساعت 23:00
177 2608 دوشنبه 03 آذر 1399 ساعت 23:10
178 2534 سه‌شنبه 04 آذر 1399 ساعت 23:15
179 2516 چهارشنبه 05 آذر 1399 ساعت 23:20
180 2508 پنجشنبه 06 آذر 1399 ساعت 23:25
181 2491 جمعه 07 آذر 1399 ساعت 23:30
182 2456 شنبه 08 آذر 1399 ساعت 23:35
183 2503 دوشنبه 10 آذر 1399 ساعت 00:50
184 2544 سه‌شنبه 11 آذر 1399 ساعت 00:55
185 2478 چهارشنبه 12 آذر 1399 ساعت 01:00
186 2499 پنجشنبه 13 آذر 1399 ساعت 01:05
187 2708 جمعه 14 آذر 1399 ساعت 01:10
188 2873 شنبه 15 آذر 1399 ساعت 01:15
189 2844 یکشنبه 16 آذر 1399 ساعت 01:20
190 2895 دوشنبه 17 آذر 1399 ساعت 01:25
191 2929 سه‌شنبه 18 آذر 1399 ساعت 01:30
192 2960 چهارشنبه 19 آذر 1399 ساعت 01:35
193 2948 پنجشنبه 20 آذر 1399 ساعت 01:45
194 2941 جمعه 21 آذر 1399 ساعت 01:50
195 3102 شنبه 22 آذر 1399 ساعت 01:55
196 3258 یکشنبه 23 آذر 1399 ساعت 02:00
197 3399 دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 02:05
198 3377 سه‌شنبه 25 آذر 1399 ساعت 02:35
199 3434 چهارشنبه 26 آذر 1399 ساعت 02:40
200 3472 پنجشنبه 27 آذر 1399 ساعت 02:45
201 3482 جمعه 28 آذر 1399 ساعت 02:50
202 3482 شنبه 29 آذر 1399 ساعت 02:55
203 3590 یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 03:00
204 3791 دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 03:05
205 3891 سه‌شنبه 02 دی 1399 ساعت 03:10
206 3892 چهارشنبه 03 دی 1399 ساعت 03:15
207 3955 پنجشنبه 04 دی 1399 ساعت 03:20
208 4125 جمعه 05 دی 1399 ساعت 03:25
209 4377 شنبه 06 دی 1399 ساعت 03:30
210 4420 یکشنبه 07 دی 1399 ساعت 03:35
211 4501 دوشنبه 08 دی 1399 ساعت 03:40
212 4824 سه‌شنبه 09 دی 1399 ساعت 03:45
213 4864 چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 03:50
214 4858 پنجشنبه 11 دی 1399 ساعت 03:55
215 4958 جمعه 12 دی 1399 ساعت 04:00
216 5064 شنبه 13 دی 1399 ساعت 04:05
217 5363 یکشنبه 14 دی 1399 ساعت 04:10
218 5334 دوشنبه 15 دی 1399 ساعت 04:15
219 5280 سه‌شنبه 16 دی 1399 ساعت 04:20
220 5479 چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 04:40
221 5461 پنجشنبه 18 دی 1399 ساعت 04:50
222 5470 جمعه 19 دی 1399 ساعت 04:55
223 5471 شنبه 20 دی 1399 ساعت 05:00
224 5713 یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 05:05
225 5905 دوشنبه 22 دی 1399 ساعت 05:10
226 5791 سه‌شنبه 23 دی 1399 ساعت 05:15
227 5767 چهارشنبه 24 دی 1399 ساعت 05:20
228 5853 پنجشنبه 25 دی 1399 ساعت 05:25
229 5894 جمعه 26 دی 1399 ساعت 05:30
230 6110 شنبه 27 دی 1399 ساعت 05:35
231 6265 یکشنبه 28 دی 1399 ساعت 05:40
232 6199 دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 05:45
233 6119 سه‌شنبه 30 دی 1399 ساعت 05:50
234 5775 چهارشنبه 01 بهمن 1399 ساعت 05:55
235 5695 پنجشنبه 02 بهمن 1399 ساعت 06:00
236 5918 جمعه 03 بهمن 1399 ساعت 06:05
237 6309 شنبه 04 بهمن 1399 ساعت 06:20
238 6216 یکشنبه 05 بهمن 1399 ساعت 06:25
239 6150 دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 06:30
240 5989 سه‌شنبه 07 بهمن 1399 ساعت 06:35
241 5919 چهارشنبه 08 بهمن 1399 ساعت 07:15
242 5793 پنجشنبه 09 بهمن 1399 ساعت 07:20
243 5667 جمعه 10 بهمن 1399 ساعت 07:25
244 5441 شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 07:30
245 5495 یکشنبه 12 بهمن 1399 ساعت 07:35
246 5558 دوشنبه 13 بهمن 1399 ساعت 07:40
247 5510 سه‌شنبه 14 بهمن 1399 ساعت 07:45
248 5384 چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 07:50
249 4849 پنجشنبه 16 بهمن 1399 ساعت 07:55
250 4159 جمعه 17 بهمن 1399 ساعت 08:00
251 4046 شنبه 18 بهمن 1399 ساعت 08:05
252 3853 یکشنبه 19 بهمن 1399 ساعت 08:15
253 3778 دوشنبه 20 بهمن 1399 ساعت 08:20
254 3663 سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 08:25
255 - سه‌شنبه 21 بهمن 1399 ساعت 23:00
256 - چهارشنبه 22 بهمن 1399 ساعت 23:00
257 - پنجشنبه 23 بهمن 1399 ساعت 23:00
258 - جمعه 24 بهمن 1399 ساعت 23:00
259 - شنبه 25 بهمن 1399 ساعت 23:00
260 - یکشنبه 26 بهمن 1399 ساعت 23:00
261 3412 سه‌شنبه 28 بهمن 1399 ساعت 15:10
262 3361 چهارشنبه 29 بهمن 1399 ساعت 15:46
263 3340 پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 15:50
264 3332 جمعه 01 اسفند 1399 ساعت 16:00
265 3257 شنبه 02 اسفند 1399 ساعت 16:30
266 3229 یکشنبه 03 اسفند 1399 ساعت 16:45
267 3212 دوشنبه 04 اسفند 1399 ساعت 16:50
268 3164 سه‌شنبه 05 اسفند 1399 ساعت 17:15
269 3103 چهارشنبه 06 اسفند 1399 ساعت 17:30
270 3112 پنجشنبه 07 اسفند 1399 ساعت 17:45
271 3107 جمعه 08 اسفند 1399 ساعت 17:50
272 3032 شنبه 09 اسفند 1399 ساعت 18:15
273 2950 یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 18:20
274 2777 دوشنبه 11 اسفند 1399 ساعت 18:25
275 2777 سه‌شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 18:30
276 2873 چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 18:35
277 3180 پنجشنبه 14 اسفند 1399 ساعت 18:40
278 3199 جمعه 15 اسفند 1399 ساعت 18:45
279 3304 شنبه 16 اسفند 1399 ساعت 18:50
280 3326 یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت 18:55
281 3421 دوشنبه 18 اسفند 1399 ساعت 19:00
282 3488 سه‌شنبه 19 اسفند 1399 ساعت 19:05
283 3603 چهارشنبه 20 اسفند 1399 ساعت 19:10
284 3540 پنجشنبه 21 اسفند 1399 ساعت 19:15
285 3562 جمعه 22 اسفند 1399 ساعت 19:20
286 3615 شنبه 23 اسفند 1399 ساعت 19:25
287 3576 یکشنبه 24 اسفند 1399 ساعت 19:30
288 3557 دوشنبه 25 اسفند 1399 ساعت 19:35
289 3598 سه‌شنبه 26 اسفند 1399 ساعت 19:40
290 3533 چهارشنبه 27 اسفند 1399 ساعت 19:45
291 3566 پنجشنبه 28 اسفند 1399 ساعت 19:50
292 3707 جمعه 29 اسفند 1399 ساعت 19:55
293 3916 شنبه 30 اسفند 1399 ساعت 20:00
294 3962 یکشنبه 01 فروردین 1400 ساعت 20:05
295 3788 دوشنبه 02 فروردین 1400 ساعت 21:10
296 3903 سه‌شنبه 03 فروردین 1400 ساعت 21:15
297 3982 چهارشنبه 04 فروردین 1400 ساعت 21:20
298 3974 پنجشنبه 05 فروردین 1400 ساعت 21:25
299 3883 جمعه 06 فروردین 1400 ساعت 21:30
300 3963 شنبه 07 فروردین 1400 ساعت 21:35
301 3903 یکشنبه 08 فروردین 1400 ساعت 21:40
302 3883 دوشنبه 09 فروردین 1400 ساعت 21:45
303 3841 سه‌شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 21:50
304 3696 چهارشنبه 11 فروردین 1400 ساعت 21:55
305 3603 پنجشنبه 12 فروردین 1400 ساعت 22:00
306 3730 جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 22:05
307 3756 شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 22:10
308 3855 یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 22:15
309 3890 دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 22:20
310 3951 سه‌شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 22:25
311 3974 چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 22:30
312 3925 پنجشنبه 19 فروردین 1400 ساعت 22:35
313 3879 جمعه 20 فروردین 1400 ساعت 22:40
314 3830 شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 22:45
315 3848 یکشنبه 22 فروردین 1400 ساعت 22:50
316 3923 دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 22:55
317 3923 سه‌شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 23:00
318 3817 چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 23:05
319 3775 پنجشنبه 26 فروردین 1400 ساعت 23:10
320 3742 جمعه 27 فروردین 1400 ساعت 23:15
321 3949 شنبه 28 فروردین 1400 ساعت 23:20
322 3875 یکشنبه 29 فروردین 1400 ساعت 23:25
323 3759 دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت 23:30
324 3712 سه‌شنبه 31 فروردین 1400 ساعت 23:35
325 3604 چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 23:40
326 3642 پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 ساعت 23:45
327 3574 جمعه 03 اردیبهشت 1400 ساعت 23:50
328 3448 شنبه 04 اردیبهشت 1400 ساعت 23:55
329 - یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
330 3533 دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 ساعت 00:00
331 3647 سه‌شنبه 07 اردیبهشت 1400 ساعت 00:30
332 3756 چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 ساعت 00:35
333 3919 پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 ساعت 00:40
334 4084 جمعه 10 اردیبهشت 1400 ساعت 00:45
335 4097 شنبه 11 اردیبهشت 1400 ساعت 00:50
336 4379 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 ساعت 00:55
337 4341 دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 01:00
338 4243 سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1400 ساعت 01:05
339 4162 چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 01:10
340 4201 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 ساعت 01:15
341 4174 جمعه 17 اردیبهشت 1400 ساعت 01:20
342 4266 شنبه 18 اردیبهشت 1400 ساعت 01:25
343 4311 یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 01:30
344 4350 دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 ساعت 01:35
345 4352 سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 ساعت 01:40
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.