امتا (ecsw.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 2153

عنوان فارسی : امتا
زمان ثبت در الکسیران : دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 00:00
معرفی ecsw.ir در الکسیران

اِمتا

سامانه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (اِمتا)، با درخواست کاربران و احراز اطلاعات هویتی، مکانی، تماسی، اعتباری و غیره آنها از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی به صورت آنلاین و اختصاص حساب کاربری یکتا، امکان ورود آنها به وب‌سایت‌ کسب‌وکارها را از طریق افزونه این سامانه نیز فراهم آورده است.

با استفاده از این سامانه، دیگر لازم نیست مشتریان در وب‌سایت‌های کسب‌وکارهای گوناگون ثبت نام کنند و نام کاربری و و رمز عبورهای متعدد را به خاطر بسپارند و اجازه سطح دسترسی کسب‌وکارها به اطلاعات شخصی‌ شان را نیز خود مدیریت می‌کنند.

کسب‌وکارهای الکترونیکی نیز با استفاده از این سامانه، می‌توانند مشتریان خود را احراز نمایند و با مشکلات و محدودیت‌های مربوط به آن مواجه نگردند. همچنین بکارگیری این سامانه هزینه‌های مدیریت حساب مشتریان آنها را نیز به شدت کاهش خواهد داد.

از مشخصه‌های اصلی این سامانه بهره‌گیری از امضای الکترونیکی موبایلی و احراز به وسیله کارت بانکی است که موجب افزایش ضریب امنیت احراز این سامانه گردیده است.


برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت امتا

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت امتا در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 42 سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 00:00
2 - سه‌شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 00:00
3 31 پنجشنبه 15 خرداد 1399 ساعت 00:00
4 29 جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 00:00
5 27 شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 00:00
6 27 یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 00:00
7 28 دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 00:00
8 27 سه‌شنبه 20 خرداد 1399 ساعت 00:00
9 27 چهارشنبه 21 خرداد 1399 ساعت 00:00
10 25 پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 00:00
11 25 جمعه 23 خرداد 1399 ساعت 00:00
12 25 شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 00:00
13 25 یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 00:00
14 - یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 00:00
15 24 دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 16:35
16 24 سه‌شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 16:45
17 24 پنجشنبه 29 خرداد 1399 ساعت 00:00
18 24 جمعه 30 خرداد 1399 ساعت 00:00
19 24 شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 00:00
20 24 یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 00:00
21 - یکشنبه 01 تیر 1399 ساعت 00:00
22 25 سه‌شنبه 03 تیر 1399 ساعت 00:00
23 25 چهارشنبه 04 تیر 1399 ساعت 00:00
24 27 پنجشنبه 05 تیر 1399 ساعت 00:00
25 31 جمعه 06 تیر 1399 ساعت 00:00
26 36 شنبه 07 تیر 1399 ساعت 00:00
27 42 یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 00:00
28 - یکشنبه 08 تیر 1399 ساعت 00:00
29 48 دوشنبه 09 تیر 1399 ساعت 06:40
30 64 سه‌شنبه 10 تیر 1399 ساعت 06:45
31 72 چهارشنبه 11 تیر 1399 ساعت 06:50
32 100 پنجشنبه 12 تیر 1399 ساعت 06:55
33 133 جمعه 13 تیر 1399 ساعت 07:00
34 181 شنبه 14 تیر 1399 ساعت 07:05
35 304 یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 07:10
36 312 دوشنبه 16 تیر 1399 ساعت 07:15
37 322 سه‌شنبه 17 تیر 1399 ساعت 07:20
38 332 چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 08:00
39 409 پنجشنبه 19 تیر 1399 ساعت 13:40
40 529 جمعه 20 تیر 1399 ساعت 13:45
41 756 شنبه 21 تیر 1399 ساعت 13:50
42 915 یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 13:55
43 939 دوشنبه 23 تیر 1399 ساعت 15:45
44 938 سه‌شنبه 24 تیر 1399 ساعت 15:55
45 952 چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 16:01
46 992 پنجشنبه 26 تیر 1399 ساعت 16:05
47 1016 جمعه 27 تیر 1399 ساعت 16:10
48 1049 شنبه 28 تیر 1399 ساعت 21:20
49 1060 یکشنبه 29 تیر 1399 ساعت 21:25
50 1070 دوشنبه 30 تیر 1399 ساعت 21:30
51 1093 سه‌شنبه 31 تیر 1399 ساعت 21:35
52 1101 چهارشنبه 01 مرداد 1399 ساعت 21:40
53 1105 پنجشنبه 02 مرداد 1399 ساعت 21:45
54 1116 جمعه 03 مرداد 1399 ساعت 21:50
55 1130 شنبه 04 مرداد 1399 ساعت 22:10
56 1153 یکشنبه 05 مرداد 1399 ساعت 22:15
57 - دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 00:00
58 1176 سه‌شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 03:45
59 1189 چهارشنبه 08 مرداد 1399 ساعت 03:50
60 1190 پنجشنبه 09 مرداد 1399 ساعت 03:55
61 1308 جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 04:00
62 - شنبه 11 مرداد 1399 ساعت 00:00
63 1346 یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 08:15
64 1331 دوشنبه 13 مرداد 1399 ساعت 08:20
65 1331 سه‌شنبه 14 مرداد 1399 ساعت 08:35
66 1495 چهارشنبه 15 مرداد 1399 ساعت 08:40
67 1571 پنجشنبه 16 مرداد 1399 ساعت 08:45
68 1587 جمعه 17 مرداد 1399 ساعت 08:50
69 1602 شنبه 18 مرداد 1399 ساعت 08:55
70 1615 یکشنبه 19 مرداد 1399 ساعت 09:00
71 1669 دوشنبه 20 مرداد 1399 ساعت 09:05
72 1709 سه‌شنبه 21 مرداد 1399 ساعت 09:10
73 1797 چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 09:15
74 1865 پنجشنبه 23 مرداد 1399 ساعت 10:00
75 1974 جمعه 24 مرداد 1399 ساعت 10:05
76 2089 شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 10:25
77 2186 یکشنبه 26 مرداد 1399 ساعت 11:00
78 2335 دوشنبه 27 مرداد 1399 ساعت 11:05
79 2409 سه‌شنبه 28 مرداد 1399 ساعت 11:10
80 2451 چهارشنبه 29 مرداد 1399 ساعت 11:15
81 2509 پنجشنبه 30 مرداد 1399 ساعت 11:20
82 2576 جمعه 31 مرداد 1399 ساعت 11:25
83 2616 شنبه 01 شهریور 1399 ساعت 11:30
84 2676 یکشنبه 02 شهریور 1399 ساعت 11:35
85 2790 دوشنبه 03 شهریور 1399 ساعت 11:40
86 2795 سه‌شنبه 04 شهریور 1399 ساعت 11:45
87 2827 چهارشنبه 05 شهریور 1399 ساعت 11:50
88 2834 پنجشنبه 06 شهریور 1399 ساعت 11:55
89 2854 جمعه 07 شهریور 1399 ساعت 12:00
90 2917 شنبه 08 شهریور 1399 ساعت 12:05
91 2979 یکشنبه 09 شهریور 1399 ساعت 12:10
92 3070 دوشنبه 10 شهریور 1399 ساعت 12:20
93 3518 سه‌شنبه 11 شهریور 1399 ساعت 12:25
94 3900 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 12:30
95 4793 پنجشنبه 13 شهریور 1399 ساعت 12:35
96 4767 جمعه 14 شهریور 1399 ساعت 12:40
97 4834 شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 12:45
98 4842 یکشنبه 16 شهریور 1399 ساعت 12:50
99 4838 دوشنبه 17 شهریور 1399 ساعت 12:55
100 4695 سه‌شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 13:00
101 4501 چهارشنبه 19 شهریور 1399 ساعت 13:05
102 4195 پنجشنبه 20 شهریور 1399 ساعت 13:10
103 4061 جمعه 21 شهریور 1399 ساعت 13:15
104 3501 شنبه 22 شهریور 1399 ساعت 13:20
105 3032 یکشنبه 23 شهریور 1399 ساعت 13:25
106 2532 دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 13:30
107 2270 سه‌شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 13:35
108 2224 چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 13:40
109 2164 پنجشنبه 27 شهریور 1399 ساعت 13:45
110 2153 جمعه 28 شهریور 1399 ساعت 13:50
سایت مورد نظرتان را پیدا نکردید؟ مالک یک سایت جدید هستید یا سایت شما در الکسیران ثبت نشده؟
برای ثبت وب‌سایت خود در الکسیران اینجا را کلیک کنید.
فرم درخواست ثبت وب‌سایت در الکسیران را پر کنید تا در اسرع وقت سایت شما در الکسیران ثبت شود و رتبه آن به صورت روزانه استخراج شود.