آموزش و پرورش استان تهران (teo.ir) بهمراه اطلاعات و نمودار الکسا

جدید ترین رتبه در ایران: 3858

زمان ثبت در الکسیران : شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 15:02
خلاصه معرفی teo.ir درج شده در الکسا
پرتال هوشمندسازی مدارس اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران

برخی لینک‌های مفید برای بررسی سایت آموزش و پرورش استان تهران

لیست رتبه‌های ثبت شده سایت آموزش و پرورش استان تهران در دیتابیس الکسیران

ردیف رتبه زمان ثبت
1 3189 شنبه 03 فروردین 1398 ساعت 15:15
2 3183 یکشنبه 04 فروردین 1398 ساعت 15:45
3 3316 دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 15:50
4 3422 سه‌شنبه 06 فروردین 1398 ساعت 17:40
5 3746 پنجشنبه 08 فروردین 1398 ساعت 01:05
6 3864 جمعه 09 فروردین 1398 ساعت 03:19
7 3814 شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 03:35
8 3792 یکشنبه 11 فروردین 1398 ساعت 10:00
9 3822 دوشنبه 12 فروردین 1398 ساعت 10:05
10 3927 سه‌شنبه 13 فروردین 1398 ساعت 10:10
11 3932 چهارشنبه 14 فروردین 1398 ساعت 10:15
12 4195 پنجشنبه 15 فروردین 1398 ساعت 10:20
13 4362 جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 10:25
14 4554 شنبه 17 فروردین 1398 ساعت 10:30
15 4819 یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 10:35
16 4749 دوشنبه 19 فروردین 1398 ساعت 10:45
17 4493 سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 10:50
18 - سه‌شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 15:15
19 4250 چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 17:55
20 4196 جمعه 23 فروردین 1398 ساعت 01:20
21 4283 شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 01:35
22 4536 یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 02:40
23 - یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 15:15
24 4414 سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 07:55
25 4284 چهارشنبه 28 فروردین 1398 ساعت 09:10
26 4312 پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 09:20
27 4078 جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 09:25
28 3935 شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 09:30
29 3938 یکشنبه 01 اردیبهشت 1398 ساعت 09:35
30 3858 دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 ساعت 09:40